רשימת קיצורי מקלדת

דרכי קשר ושעות קבלה

חיפוש

ניתן לגלול לצדדים לצפייה בכל נתוני הטבלה
מחלקה תפקיד שם דואר אלקטרוני טלפון ישיר שעות מענה טלפוני
לשכת ראש המועצה ראש המועצה אלי אבוטבול
שלח מייל ל mayor@zy1882.co.il
בתיאום מראש
לשכת ראש המועצה מנהלת לשכת ראש המועצה סוזי חולי
שלח מייל ל mayor@zy1882.co.il
08:00-13:00 יום ג 16:00-19:00
מזכירות המועצה מזכיר המועצה דני ביתן
שלח מייל ל dannyb@zy1882.co.il
13:00 – 08:00 יום ג 18:30 – 16:00
לשכת היועץ המשפטי יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי
שלח מייל ל yossib@zy1882.co.il
13:00 – 08:30
לשכת היועץ המשפטי מזכירה רבקה אואנונו
שלח מייל ל revkava@zy1882.co.il
13:00 – 08:30
קרן מזכירה ורכזת היסעים חינוך מיוחד חג'ג
שלח מייל ל kerenh@zy1882.co.ilD
מזכירות המועצה ממונה על העמדת מידע לציבור לפי חופש המידע יסמית דקל
שלח מייל ל yasmitd@zy1882.co.il
13:00 – 08:00 יום ג 18:30 – 16:00
מרכזייה מרכזייה שריתה בטסטיני
שלח מייל ל hofesh.meida@zy1882.co.il
דוברות דוברות אלכסנדרה בויאר
שלח מייל ל alexandrab@zy1882.co.il
גבייה מנהלת מחלקה ורד בלה
שלח מייל ל gvia@zy1882.co.il
א, ב, ד, ה: 08:00-13:00 יום ג: 16:00-18:00
גבייה נציגת שירות זוהר סלומון
שלח מייל ל gvia@zy1882.co.il
א, ב, ד, ה: 08:00-13:00 יום ג: 16:00-18:00
גבייה נציגת שירות מיכל שקד א, ב, ד, ה: 08:00-13:00 יום ג: 16:00-18:00
חינוך מנהלת מחלקה דוקטור מרים פאנויאן
שלח מייל ל miriamk@zy1882.co.il
בתיאום מראש
חינוך מזכירת מח החינוך סוזי חולי
שלח מייל ל suzih@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
חינוך מזכירה מירי טלומק
שלח מייל ל mirit@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
חינוך מזכירת חינוך מיוחד לילך מרדכי ווזיף
שלח מייל ל lilachm@zy1882.co.il
חינוך מנהל יחידת קידום נוער עופר ליזמי
שלח מייל ל oferl@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
חינוך תקציבאית אסנת גל
שלח מייל ל osnat@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
חינוך קב"סית רונית מסליס
שלח מייל ל ronitr@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
חינוך מנהלת מדור גני ילדים עדי אהוד
שלח מייל ל adig@zy1882.co.il
חינוך מזכירת מדור גני ילדים איריס תורג'מן
שלח מייל ל irist@zy1882.co.il
חינוך מנהלת משכ"ל דבי בוניטוב
חינוך מזכירת משכ"ל דלית אנקונינה
שלח מייל ל dalitan@walla.com
חינוך מנהל שירות פסיכולוגי עידו פלג
שלח מייל ל idop@zy1882.co.il
חינוך מנהלת ספרייה לימור ביטון
חינוך צוות ספריה כללי
שלח מייל ל danazorsa@gmail.com
א, ב, ד, ה 9:00 - 12:30, 16:00 - 19:00, ו' - 9:00 - 12:00
חינוך מנהלת חווה חקלאית - ערוגות רבקה דנה ששון
חינוך מזכירה חווה חקלאית - ערוגות רבקה סופי כהן
שלח מייל ל iarin111@walla.com
פיקוח ורישוי עסקים מנהל המחלקה אורן פרץ
שלח מייל ל orenp@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
פיקוח ורישוי עסקים מזכירה רונית לוגסי
שלח מייל ל atzila@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
פיקוח ורישוי עסקים מזכירה אצילה דמתי 12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
פיקוח ורישוי עסקים מזכירה שוש חכם
שלח מייל ל shosh@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
תפעול מנהל מחלקה אילן סלע
שלח מייל ל ilans@zy1882.co.il
בתיאום מראש
תפעול מזכירה שרון דנינו
שלח מייל ל sharoni@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
איכות הסביבה וקיימות מנהלת מחלקה טליה מבור
שלח מייל ל talyam@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
איכות הסביבה וקיימות מזכירת מחלקה מירי ג'ינו
שלח מייל ל miriz@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
איכות סביבה וקיימות מזכירה כלנית ביטון
שלח מייל ל calanitb@zy1882.co.il
12:30 – 08:30 יום ג 18:30 – 16:30
רווחה ושירותים חברתיים מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים ויועצת ראש המועצה למעמד האישה מירב תירם בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים פרויקטורית עליה דנה כהן
רווחה ושירותים חברתיים מזכירת המחלקה אפרת מלמד
שלח מייל ל efratm@zy1882.co.il
א' - ה': 08:00 - 12:30 יום ג': 16:00 - 18:00
רווחה ושירותים חברתיים עובדת סוציאלית אלה בוכניק
שלח מייל ל ellab@zy1882.co.il
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות וסדרי דין מיכל ניר
שלח מייל ל michaln@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות אודליה יעקב
שלח מייל ל galiah@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות וחוק נוער לימור דניאל
שלח מייל ל limord@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחה וקליטת עלייה רעות הויזליך פרטוש
שלח מייל ל reuth@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים מנהל וזכאות שרון ברקוביץ
שלח מייל ל libzichron@gmail.com
א' - ה': 08:00 - 12:30 יום ג': 16:00 - 19:00
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות רותם מנחם
שלח מייל ל rotem@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עובדת קהילתית נילי קלמן
שלח מייל ל nilik@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות אזרחים וותיקים שגיא ליוש חסן
שלח מייל ל tamarc@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות ואזרחים ותיקים מור טייב
שלח מייל ל mort@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס חוק נוער פאני עמירה
שלח מייל ל fania@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס מתנדבים עמית חרמוני
שלח מייל ל amith@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות חרדיות נירית לוי
שלח מייל ל niritl@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עובדת סוציאלית אפרת תמרקין
שלח מייל ל efrat@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות אזרחים וותיקים עמית לנדבר
שלח מייל ל amitl@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס יתד שירה פיירסטון
שלח מייל ל shiraf@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עו"ס משפחות ואזרחים ותיקים מיטל ששון
שלח מייל ל nirits@zy1882.co.il
בתיאום מראש
רווחה ושירותים חברתיים עובדת סוציאלית נירית שדה בתיאום מראש
הנדסה מהנדס המועצה אהרון דינור
שלח מייל ל aarond@zy1882.co.il
בתיאום מראש
הנדסה מזכירה שלי קציר
שלח מייל ל shellyk@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
הנדסה רכזת תחבורה, נגישות ובטיחות בדרכים עמית אסימיני
שלח מייל ל amita@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
הנדסה מזכירה אירנה דובובסקי
שלח מייל ל yrenad@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
הנדסה תקציבאית מירי קנדרי
שלח מייל ל mirik@zy1882.co.il
12:30 – 8:30 יום ג 18:30 – 16:30
מערכות מידע מנהל מערכות מידע ארז קדוש
שלח מייל ל erez@zy1882.co.il
גזברות גזבר אבי הוסמן
שלח מייל ל nirs@zy1882.co.il
בתיאום מראש
גזברות סגנית גזבר אסתי תורג'מן
שלח מייל ל estit@zy1882.co.il
13:00 – 08:30
גזברות הנהלת חשבונות ענת אטל
שלח מייל ל anata@zy1882.co.il
13:00 – 08:30
גזברות חשבת שכר מירב בר ששת
שלח מייל ל meravb@zy1882.co.il
13:00 – 08:30
ביטחון, בטיחות ושעת חירום קב"ט מועצה אלי עטיה
שלח מייל ל eliat@zy1882.co.il
12:30 – 08:30
ביטחון, בטיחות ושעת חירום קב"ט מוסדות חינוך אור קרן
שלח מייל ל ork@zy1882.co.il
08:00-13:00
ביטחון, בטיחות ושעת חירום מזכירה
שלח מייל ל rivkak@zy1882.co.il
12:30 – 08:30
משאבי אנוש מנהלת המחלקה יעל סוקולר
שלח מייל ל yael-s@zy1882.co.il
8:30-12:30. יום ג 16:00-18:00
משאבי אנוש מזכירה שלומית פרץ
שלח מייל ל shlomitp@zy1882.co.il
משאבי אנוש מזכירה אלינור דניאל
שלח מייל ל elinord@zy1882.co.il
8:30-12:30 יום ג 16:00-18:00
משאבי אנוש מזכירה בת שבע לוגסי
שלח מייל ל batsheval@zy1882.co.il
8:30-12:30 יום ג 16:00-18:00
רכש אחראית רכש מיטל קרביץ
שלח מייל ל meitalk@zy1882.co.il
רכש רכזת גלית כץ 12:30 – 08:30
רכש מזכירה חגית קרן
שלח מייל ל hagitk@zy1882.co.il
א,ב,ד,ה: 13:30 – 12:30 יום ג: 12:00-13:00
ארכיון לתולדות זכרון יעקב מנהלת לירון גורפינקל
שלח מייל ל lirongu@zy1882.co.il
12:30 – 8:30
ארכיון המועצה מזכירה תהילה פרץ 12:30 – 8:30
מוזיאון העלייה הראשונה מנהלת המוזיאון אביטל אפרת
שלח מייל ל museum@zy1882.co.il
16:00 – 09:00 למעט יום ראשון
מוזיאון העלייה הראשונה מזכירה ענת סטובצקי 16:00 – 09:00 למעט יום ראשון
עמותת הגדעונים תיירות זיכרון יעקב רחל רנגיני 13:00 – 08:30
מוקד עירוני מענה טלפוני 24 שעות
משמר אזרחי שוטר קהילתי רס"מ יניב גטר
שלח מייל ל mishmar@zy1882.co.il
12:30 – 08:30
עמותת זמארין מנכ"ל אלון שנירר
שלח מייל ל ceo86@zamarin.org.il
עמותת זמארין מזכירות רעיה בן צבי
שלח מייל ל raya@zichron-matnasim.co.il
08:30-13:00 16:00-19:00
עמותת זמארין שירות לקוחות דבורה אשוח 08:30-13:00 16:00-19:00
עמותת זמארין מנהלת מחלקת מוזיקה חפציבה
שלח מייל ל music@zichron-matnasim.co.il
14:30-18:45
עמותת זמארין מזכירת מחלקת מוזיקה מדלן אוחיון 14:30-18:45
עמותת זמארין מנהלת מחלקת נוער טל שיין
שלח מייל ל noarzy@gmail.com
עמותת זמארין מנהלת מחלקת ספורט, אומנות והעשרה ורד נבות
שלח מייל ל vered@zichron.matnasim.co.il
עמותת זמארין מנהלת מחלקת מחול דפנה גזית
שלח מייל ל zehava@zichron-matnasim.co.il
עמותת זמארין מנהל מחלקת תרבות יואל וירבה
שלח מייל ל zy.tarbut@zamarin.org.il
עמותת זמארין מזכירת מחלקת תרבות דרי ברזילי
עמותת זמארין מנהל מחלקת תרבות ולמידה יהודית ניר קובי
שלח מייל ל jewish.culture@zamarin.org.il
עמותת זמארין מנהלת צהרונים קרן
שלח מייל ל ruth@zichron-matnasim.co.il
עמותת זמארין אב בית כפיר שדה
המועצה הדתית המועצה הדתית