רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

עדכון בנושא תאורת רחוב:

עדכון בנושא תאורת רחוב: 

אמש השלים קבלן החשמל מטעם המועצה טיפול בתקלות תאורת רחוב ברחובות הבאים: ברקת, ספיר, גזית, טופז, שמורה, בזלת, השיטה, תמר, החסידה.

כמן כן חברת החשמל סיימה לטפל בתקלה ממושכת בתאורת רחובות חיטה, סוכה ומגינים.

אנו פועלים להמשך טיפול  בתקלות התשתית ובתאורת רחוב. 

מוקד 106 לשרותכם לכל בעיה.