פתיחת תפריט ניידים

ועדת חינוך

ועדת חינוך הינה ועדה יישובית המוגדרת על פי חוק ומטרתה לקיים דיונים הקשורים למדיניות החינוכית היישובית
ועדת החינוך בעלת מעמד סטטוטורי , המפגשים מתקיימים אחת לחודש. 
יו"ר הועדה –זיו דשא ראש המועצה, חברים בוועדה נציגי ציבור, אנשי חינוך, נציגי מועצה, מנהלי בתיה"ס, מתנ"ס וכל השותפים לעשייה החינוכית.
 
בוועדת החינוך אנו דנים בנושאים רחבים המשפיעים על המדיניות החינוכית בכלל המושבה ובמוסדות החינוך נושאים הנוגעים בכל הרצף החינוכי כולל נתוני גיוס יישוביים ועידוד גיוס משמעותי של הנוער במושבה. 
לאורך השנים נושאים שונים עלו: דיון ברצף הפדגוגי היישובי המתאים ביותר לתלמידי המושבה, הבניית בתי הספר היסודיים , הקמת התיכון וקביעת עקרונות חינוכיים , אופי ביה"ס , תלבושת אחידה, דיונים שהשפיעו על בחירת רצף פדגוגי שמונה שנתי א' – ח' ועל יסודי ט' – י"ב. 
בחינת נתוני הגיוס היישוביים - משמעות הגיוס ונתונים יישובים, מהו גיוס משמעותי וכיצד מגבירים גיוס שיש לו משמעות אישית לכל מתגייס. 
שיח עקרוני אודות מיהו ומהו מצטיין? מהי מצוינות כערך? הבהרת מושגים ברמת משרד החינוך וברמה החינוכית בית ספרית - מצוינות ומצטיינים.
 
בשנים האחרונות, התמקדנו בתחום "הקהילה" . כהמשך לפעילות של השנתיים האחרונות שהדיון בהן סבב גם על הרצון לשמור על ערך הקהילה הקטנה והייחודית, שמירה על האופי של מושבה עם מסורת חקלאית , למרות שהקהילה בזכרון אקלקטית, מידי שנה נקלטים תושבים חדשים ממקומות שונים בארץ, מטרתנו לשמור על קהילה מצומצמת השומרת על מסורת ועל האופי של מושבה – חקלאית, משפחות ותיקים וקשר בין כל תושבי הקהילה.
 
הקהילה המגוונת שלנו בזכרון ללא ספק מעלה את המחויבות, שותפות, אחריות של כל אחד מאתנו כלפי הקהילה ולכן ישנה מחויבות וערבות הדדית המחייבת את כולנו בקהילה.
 
בשנה שעברה, החלטנו לפתוח את החשיבה הבית ספרית והיישובית למיזם של שותפויות בין חברות ותעשייה לבין בתי הספר. להנגיש לתלמידים את עולם המחר באמצעות חברות היי – טק / תעשייה רחבה וחיבורים קהילתיים שיבינו קשרים גם אישיים. לצורך זה אנו ניצור קשר עם חברות כגון: אינטל, אלביט, פיליפס ועוד ונבדוק אפשרויות לשיתופי פעולה בתחום הלימודי – עבודות חקר, מלווים ומנחים בתחומים שונים לתלמידים, ביקורים בחברות ועוד... 
הניגשת התעשייה לתוך בתי הספר הינה סוגיה שעולה היום בכל הרבדים בהקשר של תרומה לקהילה, הנושא ללא ספק מעניין ומחייב בחינה והצבת גבולות ברורים.
השנה, הרחבנו את משמעות הקהילה, איזו קהילה קיימת במושבה שלנו? תתי קהילות, מהו בי"ס קהילתי? האם אנו רוצים/מבקשים להשתלב בדגם של בתי"ס קהילתיים? האם זה מצריך שינוי.....
 
אנו מזמינים אותך לשיח ישוב זה ולתגובות לפרוטוקול ועדת החינוך בזמן אמת.
תודה לכל השותפים בוועדה, גם את/ה מעתה יכול להיות שותף.
 
תודה על שיתוף הפעולה.
 
מצ"ב פרוטוקול הועדה וכן החומרים שהועלו בוועדה.
 
   ד"ר מרים פאנויאן

מנהלת מחלקת החינוך

לדף ועדת חינוך לחצו כאן