פתיחת תפריט ניידים

מערך היסעים

המושבה זכרון יעקב מחולקת לאזורי רישום ברמה היישובית.
 
על פי החלוקה השכונות / רחובות התלמידים משובצים למוסדות החינוך וכך פועל גם מערך ההיסעים.
 
בהתאם לאזורי הרישום קיים מערך היסעים יישובי, מסלולי ההיסעים בנויים על פי אזורי הרישום ומערכת השעות הבית ספרית.
תלמידים הזכאים להשתתפות כספית במערך ההיסעים, על פי חוזר מנכ"ל, ניתן לפנות למזכירות בית הספר או/ו למחלקת החינוך לגב' נטלי יצחק בטלפון 04-6297190
 
 
עדכונים חשובים בנושא מערך ההיסעים: