פתיחת תפריט ניידים

הנהגה צעירה יישובית מובילה

תכנית שגרירים צעירים

תוכנית שגרירים צעירים – לכיתות ט' – י' ברמה היישובית הינה תכנית חינוכית ערכית, רב תחומית וחווייתית, המשלבת תחומי ידע מגוונים וכישורי חיים. תכנית זו מכשירה את משתתפיה להיות אזרחים נאורים ופתוחים במדינה דמוקרטית ומקנה כלים לתקשורת איכותית להסברה בארץ ובעולם.

תכנית הלימודים הינה בשיתוף עם חטיבת ההדרכה של משרד החוץ וכוללת הרצאות, מפגשים עם אנשי תקשורת ומדינאים, הכרות עם משימותיו של משרד החוץ בארץ ובעולם, סדנאות, התנסות מעשית, סיורים, שיח עמיתים ועוד.
אנו מאמינים כי תכנית זו מהווה נדבך נוסף ומשמעותי בהובלת בני הנוער למעורבות אזרחית ותורמת לבניית דור חדש של מנהיגים צעירים.

עדי אהוד גולץ - רכזת תוכניות העשרה
תכנית שגרירים צעירים הינה תכנית הפועלת מטעם מחלקת החינוך ביישוב, בשיתוף ובליווי של המרכז הרב תחומי, לכלל תלמידי העל יסודי ממלכתי וממלכתי-דתי.

התכנית מכשירה את התלמידים להיות אזרחים נאורים במדינה דמוקרטית ומקנה כלים לתקשורת איכותית ,להסברה בארץ ובעולם, במטרה שאלה ישמשו שגרירי העתיד של מדינת ישראל.

תכנית הלימודים הינה בשיתוף עם חטיבת ההדרכה של משרד החוץ וכוללת הרצאות, מפגשים עם אנשי תקשורת ומדינאים, הכרות עם משימותיו של משרד החוץ בארץ ובעולם, סדנאות, התנסות מעשית, סיורים, שיח עמיתים ועוד.
 

תכנית שגרירים צעירים