פתיחת תפריט ניידים

הודעה עבור הורי ביה"ס ניל"י, החורש ויעב"ץ


הורים ותלמידים יקרים,

בתיה"ס נילי , חורש , יעב"ץ

 

שלום רב,

הנדון: מערך היסעים לבתי הספר לשנת הלימודים תשפ"ב

בימים אלו אנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"ב. חלק מהיערכות זו הוא מערך ההיסעים היישובי השנתי.

מערך ההיסעים יפעל כפי שפעל בשנה האחרונה:

בוקר - באמצעות קווי אגד ) היסעים ציבוריים לתלמידים( ע"י רב קו ובשעות הצהריים באמצעות חברות היסעים פרטיות באמצעות כרטיס זיהוי אישי- אותו יש לרכוש במזכירות בתי הספר בתשלום שנתי.

מטרתנו בשנה הנוכחית, כפי שפעלנו גם בשנה קודמת - לשמור על הבטיחות, לנהוג בהתאם להנחיות קורונה, לדייק את מסלולי הקווים, למנוע החלפת נהגים ולאכוף את השימוש בהיסעים באמצעות כרטיס בלבד.

להלן הסדרי ההיסעים והתשלומים בצהריים:

1 . ההסעה בצהריים תתאפשר אך ורק באמצעות כרטיס זיהוי אישי לכל תלמיד אשר יונפק במעמד התשלום במזכירות בתי הספר. לשם כך יש להביא תמונת דרכון או את תג הזיהוי מהשנה שעברה לצורך העברת התמונה.

2 . העלות השנתית בשנה זו לתלמיד להסעות צהריים זהה לעלות משנת הלימודים הקודמת :
א. תלמיד זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך שבוע מלא - 630 . ₪

ב. תלמיד שאינו זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך שבוע מלא - 1,090 .

ג. תשלום עבור יום בודד קבוע מראש - אין אפשרות להשתמש ביום חלופי :
• תלמיד זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך עבור יום בודד קבוע מראש 115 ₪ ליום.

• תלמיד שאינו זכאי על פי קריטריונים של משרד החינוך עבור יום בודד קבוע מראש - 200 ₪ ליום.

 

- במידה ויש צורך להסעה של מספר ימים קבוע מראש התשלום יהיה בהתאם ) 200 / ₪ 115 ₪ * מספר ימי ההסעה( לתלמידים שאינם זכאים ורוכשים כרטיסיה לשבוע מלא ) 1090 ₪( תינתן הנחה של 10% החל מהילד השני עלות של 981 .₪

את התשלום יש להסדיר במזכירות בית הספר החל מיום 23.8.20 בימים א'-ה' בין השעות 08:00 עד 14:00

אנא הסדירו את התשלום עד לתאריך 31/8/2021 על מנת להיות ערוכים עם תג זיהוי ל- 1/9/2021

החזרי נסיעות לבקשת הורים יתקבלו עד לסוף נובמבר בלבד.

אנו מקווים כי חופשת הקיץ נעימה לכם ומאחלים לכם שנה טובה ומאתגרת , משמעותית ומהנה.

שנת בריאות מיטבית

זיו דשא ראש המועצה 
ד"ר מרים פאנויאן - מנהלת מחלקת חינוך
עופר ליזמי-  רכז היסעים יישובי
מנהל יח' קידום נוער