מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הרישום לתיכונים תשפ"א

תלמידי התיכונים בזכרון יעקב מוזמנים לרישום לשנה"ל תשפ"א

החל מ-1/4/2020 ועד 7/4/2020

תיכון "המושבה" ממלכתי

תיכון ממלכתי דתי "ישיבה תיכונית"

תיכון ממלכתי דתי "פלך"

הורים ותלמידים יקרים,

אנו מזמינים אתכם הורים לתלמידים שעדיין לא ביצעו רישום, לבצע רישום להלן:

רישום תלמידי זכרון יעקב : כיתות ז-ח-ט 

הרישום ייעשה דרך אתר ביה"ס ובהתאם להנחיות:

 

רישום תלמידי חוץ – מ.א. מנשה, ומ.א. חוף כרמל שעדיין לא נרשמו כיתות ז-ח-ט:

יש לשלוח בקשה לרישום במייל למחלקת החינוך בזכרון יעקב  ליהודית  במייל yehuditb@zy1882.co.il

ולצרף ספח תעודת זהות + תעודת מחצית א' 

הרישום ייעשה באופן ישיר בין הרשויות

 

בברכה ואיחולים לחזרה לשגרה וחג פסח כשר ושמח ,

 דר' מרים פאנויאן  -  מנהלת מחלקת החינוך    

מנהלי בתיה"ס התיכונים