פתיחת תפריט ניידים

דבר מנהלת מחלקת החינוך

ממני אליך,
תלמיד, מורה,
הורה, תושב.
 
" החינוך הוא המקצוע הקשה ביותר,
משום שהו תובע את ידיעת האדם
העמוקה ביותר, היינו: ידיעת הנפש.
החינוך הוא גם מקצוע הנאצל ביותר,
שכן, הוא מטפל ביפה ביותר אשר נוצר –
נשמת האדם". 
(גווארדיני)
 
 
היפה ביותר בעשייה החינוכית שלנו היא המחשבה אודות מהות החינוך כשבמרכזה ניצב הילד/הנער/הבוגר,חשיבה הובילה ומובילה את כל הדיונים והמפגשים בעליה אותה טיפסנו יחד, על נמת להבנות ולהוביל את מח' החינוך לאורך השנים. נפש הילד ואופן בגרותו שימשו לכל השותפים כנר הסמן.
 
מחלקת החינוך במועצה המקומית פועלת מזה מספר שנים מתוך מגמה ללמוד, לשפר, לייעל, וליישם טכנולוגיות חינוכיות-ארגוניות מתקדמות אשר מביאות לידי ביטוי כל אחד ואחת בצוות ויחד חוברים לארגון כולל – אשר פועל על פי ערכים חינוכיים-חברתיים ועומד לשירות הקהילה.
 
בשנת הלימודים תשס"ב (2002) החל צוות מחלקת החינוך בגיבוש/ מדיניות מחלקתית הכוללת קביעת חזון חינוכי מחלקתי, גיבוש מטרות, בניית תכנית פעילות שנתית על סמך המטרות וגזירת יעדים על פי פירוט לוח זמנים.
 
בשנת הלימודים תש"ס (2005) גובש חזון חינוכי יישובי בהלימה לחזון כל בי"ס ולחזון מחלק ת החינוך.
השלב התכנוני הראשון כלל בחירה והתמקדות בערכים אשר יבואו לידי ביטוי בחזון החינוכי ובחזון הארגוני. הערכים מייצגים ומדגישים את האופי החינוכי-תרבותי בצביון המושבה.
 
מהחזון נגזרו מטרות מחלקת החינוך והיעדים של כל הגורמים הפועלים בה מתוך אמונה בעשייה החינוכית ודאגה לעתיד ילדינו, מתוך לקיחת אחריות על חינוך ילדי המושבה מילדות ועד בגרות.
 
במהלך השנים האחרונות נבנה תהליך יישובי שבו חובר החזן החינוכי- היישובי לכל פעילות מחלקת החינוך החזון החינוכי נקבע ויושב בשלבים; התאמת מסגרת גנים לילדי הגנים, הצמחת בתיה"ס למבנה שמונה שנתי שהסתיים בשנה זו, בניית תיכון ארבע שנתי ט'- יב' שאכלס את שכבת ט' ב-1 לספטמבר 2009, והשנה מאכלס את שכבות ט'-י'. לאורך השנים כל חבר בצוות גיבש תוכנית פעילות שנתית אשר חוברת לכלל מערכת החינוך ומבוססת על החזון החינוכי היישובי ועל מטרות מחלקת החינוך תוך תיאום עם חזון בתי הספר במושבה.
 
מערכת החינוך במושבה צועדת בראש המערכת הארצית ותמשיך להיות מובילה, תשאף לפרוץ דרך בכל תחום ואמצעי על מנת להעניק לתלמיד/ה את הסביבה הלימודית המיטבית, האיכותית, הקשובה והעוטפת, סביבה אשר תעצים את האיחוד של כל אחד ותצמיח קהילה משתפת ומקבלת.
 
כולנו יחד שותפים לדרך שותפים לשקיפות ולהצעדה קדימה; צוותי ההוראה, מנהלי בתיה"ס, צוותי הגנים, מחלקת החינוך על כל רבדיה, ההנהגה במועצה המקומית יד ויד עם קהילת זיכרון יעקב הרחבה, מחוז חיפה וירושלים- מפקחים ואחרים.
אני מבקשת להודות לכל השותפים; לוועדת החינוך, לצוותי בתיה"ס והגנים, לצוות מחלקת החינוך, לראש המועצה שמאפשר את העשייה, לחברי המועצה, לכל אחד ואחת- תודה, תודה.
 
ד"ר מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת החינוך
וצוות מחלקת החינוך