רשימת קיצורי מקלדת

הנדסה ופיתוח

תמונת אילוסטרציה של תכניות בניןבעלי תפקידים 

מהנדס מועצה | aarond@zy1882.co.il
מזכירת אגף | handasa@zy1882.co.il 
אדריכלות ושימור | yonis@zy1882.co.il
מהנדסת תשתיות | marinea@zy1882.co.il
אחראית רישוי | yrenad@zy1882.co.il
תקציבאית | mirik@zy1882.co.il
רכזת תחבורה, נגישות ובטיחות בדרכים | amita@zy1882.co.il
מייל האגף: handasa@zy1882.co.il 

שעות קבלת קהל

ימים א,ב,ד,ה בין השעות 08:00-13:00
ימי ג' בין השעות 16:00-18:30.
מייל מחלקתי: handasa@zy1882.co.il

פגישות עם מהנדס המועצה יש לתאם מראש
טלפון של המחלקה 04-6297110

עבור תקלות במערכת המים והביוב הציבורית יש לפנות לתאגיד המים והביוב מעיינות העמקים בע"מ
מוקד תקלות מתן מענה אנושי 24/7 בטלפון מס': 1-800-800-223 שלוחה 1 או 5072*

פתיחת פניה באמצעות אתר התאגיד - https://mayanot-h.co.il/
פניות בנושא הוצאת נספחים סניטריים במסגרת בקשות להיתרי בנייה, אישורי טפסי 4 : 1-800-800-223 שלוחה 4.