מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

יזמות עסקית- start up Now – יוניסטרים כיתות ז'-ח'

יזמות עסקית- start up Now – יוניסטרים

התכנית מאפשרת התנסות מעמיקה בתהליך היזמות העסקית ובהקמת חברת סטארט- אפ.

יונגשו מושגים מעולם העסקים, כלכלה ויזמות, במטרה להקים תחת העמותה חברה, ליזום לייצר ולמכור את המוצר.

מינימום 20 משתתפים

יתקיים בחדר מחשבים ביה"ס החיטה\ישיבה תיכונית (יתכן שינוי לפי מערכת ביה"ס).

עלות שנתית לתכנית יזמות הינה - 2000 ₪

תכנית רצף מנהיגות (ר"מ) - מינהל חברה ונוער

אנו מחפשים את מנהיגי הדור הבא... תכנית רצף מנהיגות מפגישה תלמידים בעלי יכולות הנהגה מביה"ס היסודיים השונים הרצף ימשיך גם בתיכון. 

בתוכנית יפתחו המשתתפים כישורי הנהגה והובלה, קידום המעורבות החברתית בזיקה לסובלנות בחברה ופיתוח אחריות כלפי הסביבה והקהילה.

בתוכנית יתמקדו מיהו מנהיג ומהי מנהיגות. טיפוח כישורי הנהגה והובלה.

מינימום 15 משתתפים

יתקיים בכיתה בתיכון המושבה (יתכן שינוי לפי מערכת ביה"ס) 

עלות שנתית 1500 ₪