מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

מכרז פומבי מס' 25/19 למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
הודעה מספר 1
2.
מכרז פומבי מס' 19/25 למתן רישיון שימוש, תחזוקה ותמיכה במערכות ליבה ודיגיטל