מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

יקירי המושבה

תקנון לבחירת יקיר המושבה
 
1. כללי
א. אחת לשנה תעניק המושבה לתושבים מהיישוב את התואר"יקיר המושבה".
ב. תואר זה יבטא את ההוקרה וההערכה של המושבה לתרומתו הייחודית ויוצאת הדופן של תושב העיר למושבה.
ג. בתקנון זה יקבעו הקריטרינים לבחירה, נוהל ההגשה ואופן הבחירה.
 
2. קריטריונים לבחירה
א. המועמד תרם תרומה משמעותית ויוצאת דופן למושבה להתפתחותה לשגשוגה או למורשתה. המועמד פעל באחד או יותר מתחומי העשייה הציבורית כגון, תרבות,
אומנות, חינוך, רווחה, איכות סביבה, מדע, ספורט.
ב. המועמד קיים את הפעילות בעטיה הינו מועמד לתואר במשך 10 שנים לפחות.
ג. המועמד הינו תושב היישוב מזה 20 שנים לפחות.
ד. המועמד הינו בן 60 לפחות.
ה. ניתן להעניק התואר למי שהלך לעולמו רק במקרה בו המועמד נפטר לאחר הגשת מועמדותו.
ו. חבר מועצה יוכל להיות מועמד רק באם כיהן במשך 3 קדנציות לפחות.
 
3. נוהל הגשה
א. מזכיר המועצה יפרסם עד חודש יוני בשנה נתונה על הגשת מועמדים.
ב. במהלך חודש יולי יוגשו המלצות על מועמדים לקבלת התואר.
ג. ההמלצה תופקד בתיבה סגורה במשרד מזכיר המועצה.
ד. מגיש המועמדות יפרט לגבי התאמת המועמד בכל אחד מהקריטריונים כמפורט מעלה.
ה. מגיש המועמדות יצרף המלצות.
ו. מגיש המועמדות יצרף מסמכים התומכים במועמדות זו.
 
4. בחירת יקיר המושבה
א. הועדה תבדוק כי המועמד מתאים על פי כל הקריטריונים שנקבעו ויגישו לועדה.
ב. הועדה תפרסם בחירתה עד ראש השנה.
ג. הרכב הועדה – 4 נבחרי ציבור ונציג/ת ציבור.
   

יקירי זכרון יעקב 2019 

יקירי זכרון יעקב 2018

 

שניםשמות היקרים 
2016ברכה דנוס
 ישראל אשכנזי 
 מיכל שכטר
 הרב יוסף אלקובי
 עקיבא הרשקוביץ 
 

 

שנים

שמות היקרים

2014

גב' פנינה לנסברג

גב' ריביק שני

מר בוסקילה

גב' מירי לשם

גב' אסתר פינס

גב' עליזה קרייזל

מר יעקב ניידרמן

 
 

שנים

שמות היקרים

2013

בית אל

ויצ"ו

יד עזר

ארגון הצלה

ארגון קמ"ה

ועד החקלאי

 

רוטרי

 

שנים

שמות היקרים

2012

             ד"ר אביב קרניאל
   מר עמנואל וילדר
  ד'ר לב 
  מר ממן חביב
  גברת לואיז טוכמן
 

מר חיליק לייטנר

 
 

שנים

שמות היקרים

2011

מנשה בלה

 

מרים זייתון

 

שרה סמסונוב

 
 

שנים

שמות היקרים

2010

ג'מיק סמסונוב

 

ניסים שרעבי

 

דוד לוי

 

נורה ג'נח

 
 

שנים

שמות היקרים

2009

מר שלמה רוטנר

 

מר שמואל לוי חברוני

 

הגב' לינה צוקרמן

 
 

שנים

שמות היקרים

2008

מר שמואל בלוך

 

גב' דבורה ניידרמן

 
 

שנים

שמות היקרים

2007

מר שלמה כהן

 

ד"ר סילביו אקהאוס

 
 
שניםשמות היקרים 
2017אליהו עזר
 תא"ל מאיר זמיר
 מנשה בן מאיר
 יהודה זימנבודה