מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

איזורי רישום

מחלקת חינוך - אזורי הרישום לשנת 2019
 
המושבה זכרון יעקב מחולקת לאזורי רישום ברמה היישובית.
על פי החלוקה השכונות / רחובות התלמידים משובצים למוסדות החינוך וכך פועל גם מערך ההיסעים.
 

הרציונל המוביל אותנו באזורי הרישום מחולק על פי הרצף ההתפתחותי – חינוכי:

גילאי הטרום חובה משולבים בגני הילדים בתוך או בקרבת שכונת המגורים, המטרה לאפשר לילד שילוב נכון והיכרות עם מעגלי הקרבה השכונתיים ולא להוציאו לחלוטין מהסביבה המוכרת, גילאי החובה ומעלה משולבים על פי אזורי הרישום שאינם בהכרח קרבה לשכונה אלא אפשרות להיכרות ושייכות קהילתית, משמע, אלא לאפשר אינטגרציה בכל השכונות במושבה ולתת לתלמידים מכל רחבי המושבה אפשרות להיכרויות חוצות שכונות / רחובות.
 
לאור זאת, אזורי הרישום שנקבעו בתיאום עם משרד החינוך, מחוז חיפה מגובשים קהילה בית ספרית שמורכבת משכונות שונות ומרחובות מגוונים.
 
לצפייה בחלוקה - אנא לחצו כאן