מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

נוער מתנדב במושבה!

רוצים לתת מעצמכם לאחרים? לתרום למקום בו אנו גרים?
 
קבוצות ההתנדבות של מחלקת הנוער מאפשרות לכם להשקיע ותרום מזמנכם בתחומים המעניינים אתכם – גם במסגרת מחוייבות אישית:
ליצנות חברתית ; חדר מוזיקה ; sporTeam ; מועצת הנוער ; Sk8park ZY