מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

וועדות המועצה חדש

ועדה לשימור אתרים

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדת ביקורת

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת מכרזים

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת ביטחון

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת הנחות

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדה למאבק בנגע הסמים

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

שמות לרחובות

מידע על הועדה
קראו עוד

ועדת הנצחה

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת חינוך

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת תחבורה

מידע לגבי הוועדה
קראו עוד

ועדת יקיר זכרון

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדת לענייני תכנון

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדת בחינה

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדה לאיכות סביבה

מידע על הוועדה
קראו עוד

ועדת ערר

מידע על הועדה
קראו עוד

ועדת מלגות

כמה מילים על הוועדה

ועדת הקצאת קרקעות

כמה מילים על הוועדה

ועדת רכש

כמה מילים על וועדת רכש

ועדת תמיכות

כמה מילים על וועדת תמיכות