מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פרויקטים קהילתיים סביבתיים

בית מלאכה, ערוץ נחל גיבור ויוזמה לאיסוף ושימור זרעים – אלה שלושת המיזמים הסביבתיים שנבחרו כחלק מ"קול קורא" של המחלקה לאיכות הסביבה

המיזמים נבחרו כחלק מ"קול קורא" שהוציאה מחלקת איכות הסביבה של המועצה המקומית במהלך חודש ינואר השנה, ובו היא קראה לקבוצות תושבים להציע מיזמים סביבתיים חדשניים שייושמו במרחב הציבורי בזכרון יעקב. 

כחלק מתנאי הסף של הקול קורא על הקבוצות המגישות את הקול קורא להוכיח ניסיון בפעילות חברתית, קהילתית או סביבתית בשנתיים האחרונות לפחות. ועל המיזם להיות יוזמה חדשה שלא נתמכה בעבר ועדיין לא התחילה לפעול וכוללת בתוכה היבט פיזי-תשתיתי והיבט קהילתי-חברתי.

מתחם גיבור – 2.0

פארק שכונתי וערוץ "גיבור"
קראו עוד

בית מלאכה קהילתי - לימודי

בית מלאכה לקהילה שיהיה מרחב לעבודה משותפת, חלוקת משאבים וידע, תוך קירוב קהילות שונות בזיכרון יעקב
קראו עוד

אחוות זרעים

יוזמה לאיסוף ושימור זרעים
קראו עוד