מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

טפסים של מחלקת גביה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו מיסים לשנת 2020
15/01/2020
2.
טופס הוראת קבע באמצעות כרטיס אשראי יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה
13/01/2019
3.
טופס בקשה להנחה קריטריונים 2020
4.
טופס בקשה להנחה ועדת נזקק 2020
5.
טופס הוראת קבע לבנק לחשבונות השוטפים. יש למלא הטופס ולהחזיר למחלקת הגביה