מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

קליטת עובדים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
תעודת מוסד
2.
תעודת מוסד
3.
תעודת מוסד
4.
קליטת מורים
5.
כרטיס עובד
6.
מסמכים הנדרשים להגשה ע"י העובד בתהליך קליטה בעבודה