מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

תהילה

תהילה נתנזון ז"ל

מקום נפילה:
בת 3 בנופלה
רות גילוץ

רות גילוץ סוקולוביץ' אפרתי ז"ל

נהרגה בפעולת טרור בנמל התעופה "בן גוריון"
מקום נפילה:
בת 49 בנופלה
אהרון

אהרון עבדיאן ז"ל

נורה מטווח קצר על-ידי מחבל ליד הכפר הישראלי בקה-אל-ע'רביה
מקום נפילה: ליד הכפר הישראלי בקה-אל-ע'רביה
בן 41 בנופלו
רוני אשר

רוני אשר קוזינסקי ז"ל

מקום נפילה:
בן 12 בנופלו
זלמן

טוראי זלמן שפירא ז"ל

מקום נפילה: עין אילה
42
1 2