מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

בריכות פרטיות זה לא עסק!

לאחרונה נמצא על ידי המועצה כי בריכות שחייה פרטיות אשר הוקמו בבתי מגורים החלו לשמש לשימושים עיסקיים/מסחריים, כגון כבריכות טיפוליות ובריכות המשמשות ללימודי שחייה.

לידיעת התושבים,
בהתאם להוראות הדין הפעלת בריכה המשמשת לצורך עסקי/מסחרי כרוכה בקבלת רישיון עסק מהרשות המקומית.

הליכי הרישוי מבטיחים כי הבריכה וסביבתה בטוחים עבור המשתמשים לרבות בהיבטים של תנאי תברואה נאותים ובטיחות המשתמשים

בהעדר רישיון עסק אין הבטחה לעמידת הבעלים בהנחיות והחוקים הנדרשים לשמור על ביטחונכם

המפעיל עסק בבריכה פרטית עובר על החוק!