מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הודעה על בקשה לכריתה או העתקה

הודעה על בקשה לכריתה או העתקה

ברצוננו לעדכן את התושבים בדבר בקשה לקבלת היתר כריתה

מספר הבקשה: 1

שם מגיש הבקשה: מועצה מקומית זכרון יעקב / בית כנסת "זכרון טוב"

מיקום העצים: רח' הגדעונים 55 זכרון יעקב. גוש: 11318, חלקה: 133

סיבת הכריתה המבוקשת: בנייה חדשה מתוקף היתר מס': 20190377

תקופת הפרסום להתייחסות הציבור: 05/11/19 – 18/11/19

כל המעוניין להגיש התייחסות להיתר המבוקש, יכול לעשות זאת בפנייה למשרדי המחלקה לאיכות הסביבה וקיימות של המועצה המקומית לדואר אלקטרוני sharoni@zy1882.co.il

בהתייחסות יש לציין את מספר הבקשה אליה מתייחסים וכן את הנימוקים להתנגדות לכריתה. ההתייחסויות יועברו על ידי המועצה במרוכז לידיעת פקיד היערות האחראי על מתן ההיתר.