מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

אישור לטאבו

לצורך קבלת אישור יש להמציא:
1. העתק חוזה רכישה.
2. נסח טאבו עדכני של המוכר.
3. אישור תאגיד המים על היעדר חובות 
4. תשלום כל החובות עד מועד תוקף האישור.
5. תשלום בגין אגרת אישור.
6. האישור יונפק עד 7 ימי עבודה מיום הבקשה למעט אישור בגין קרקעות שיונפק עד 30 ימי עבודה מיום הבקשה.
7. התשלום יהיה במזומן לפני מועד קבלת האישור