מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

חוות דעת קונדנסט

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
התייחסות של המשרד להעברת הקונדנסט למפרץ חיפה מרץ17
2.
חווד קונדנסט לאיחסון בבזן -משרד להגנת הסביבה פבר17
3.
קונדנסט- היבטים בריאותיים- חווד משרד הבריאות- 25.09.16