מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

וועדות המועצה

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדה לאיכות סביבה

זיו דשא

טליה מבור

זיו דשא

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

 

 

 

מישה בלומנפלד

חבר/ת מועצה

 

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

 

 

 

טליה מבור

מנהלת תחום

 

 

 

עמוס כהן

נציג ציבור  

 

 

 

נילי תמיר

נציגת ציבור

 

 

 

צהלה ברוש

נציגת ציבור

 

 

 

אריאל אסף

נציג ציבור  

 

 

 

רונית פיסו

נציגת ציבור

ועדה לשימור אתרים

זיו דשא

תמר בר אלי ניר

זיו דשא

חבר/ת מועצה

(ממלא מקום)

 

 

איציק בלה

חבר/ת מועצה

 

 

 

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

מישה בלומנפלד

חבר/ת מועצה

 

 

 

נדב הדר

מהנדס המועצה

 

 

 

טל גולדשטיין

יועץ ועדה

 

 

 

דב אלון

יועץ לועדה

 

 

 

ד"ררוית לין

נציגת ציבור/יועצת

ועדת ביקורת

צחי ברוך

הילה כהן

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

אוחיון מימון

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

ועדת מכרזים

איציק בלה

דני ביתן

איציק בלה

חבר/ת מועצה

 

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

         

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדת ביטחון

זיו דשא

אלי עטיה

זיו דשא

חבר/ת מועצה

מל"ח פס"ח

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

 

 

 

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

מישה בלומנפלד

חבר/ת מועצה

 

 

 

קובי יעקבי

נציג ציבור

 

 

 

יומי צוריאנו

נציג ציבור

 

 

 

אודי רחמני

יקל"ר - פיקוד העורף

 

 

 

אריאל ליסמן

מנהל מתנ"ס

 

 

 

 

נציג משרד החינוך

 

 

 

 

נציג משטרה

ועדת הנחות

מאיר ואנונו

ורד בלה

מאיר ואנונו

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

 

 

 

אבי הוסמן

גזבר

 

 

 

יוסי ברזלי

יועץ משפטי

 

 

 

ורד בלה

מנהלת מח' גביה

 

 

 

אורלי דביר

מנהלת מח' רווחה

 

       

 

 

     

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדה למאבק בנגע הסמים

פנינה סלומון

רכזת נוער

פנינה סלומון

חבר/ת מועצה

המסוכנים ולמיגור האלימות

 

 

איציק בלה

חבר/ת מועצה

 

 

 

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

אורלי דביר

מנהלת מח' רווחה
ויועצת לענייני אזרחים ותיקים

 

 

 

מרים פנויאן

מנהלת מח' חינוך

 

 

 

דני ביתן

מזכיר המועצה

 

 

 

אורן פרץ

מנהל אגף פיקוח

 

 

 

אלי עטיה

קב"ט

 

 

 

נציג משטרה

נציג משטרה

 

 

 

אורלי רוזנברג

מנהל בית ספר תיכון

 

 

 

תמי חצואל

נציג הרשות הלאומית
למלחמה בסמים

 

 

 

אלה בוחניק

עובדת סוציאלית

 

 

 

נציגי מועצת הנוער

נציגי מועצת הנוער

 

 

 

נציגי תנועות הנוער

נציגי תנועות הנוער

 

 

 

עופר ליזמי

מח' חינוך

 

 

 

טל שיין

רכז נוער

 

 

 

אבי נהרי

נציג ציבור

 

 

 

רוני זיסו

נציג ציבור

שמות לרחובות

צחי ברוך

ארקדי ברשטיין

צחי ברוך

חבר מועצה

 

 

 

ארקדי ברשטיין

מח' הנדסה

 

 

 

שלום חכם

נציג ציבור

ועדת הנצחה

ריביק שני

דני ביתן

ריביק שני

חבר/ת מועצה

 

 

 

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

מאיר ואנונו

חבר/ת מועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדת חינוך

זיו דשא

מרים פנויאן

זיו דשא

חבר/ת מועצה

מ.מ. יו"ר ועדה

 

 

פנינה סלומון

חבר/ת מועצה

 

 

 

מאיר אזוט

חבר/ת מועצה

 

 

 

אפרים צוק

חבר/ת מועצה

 

 

 

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

מימון אוחיון

חבר/ת מועצה

 

 

 

יפעת יהל

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריאל אולצובר

נציג ציבור

 

 

 

שרון זומר

נציג ציבור

 

 

 

עירית לבב

נציג ציבור

 

 

 

רבקה לפיד

נציג ציבור

 

 

 

איריס לב

נציג ציבור

ועדת תחבורה

איציק בלה

עמית אסימיני

איציק בלה

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

 

 

 

אפרים צוק

חבר/ת מועצה

 

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

 

 

 

נדב הדר

מהנדסת המועצה

 

 

 

אנה אוסטרובסקי

נציגת משרד התחבורה

 

 

 

 

יועץ תנועה

 

 

 

אבי סבח

נציג המשטרה

 

 

 

שלמה לוינסון

נציג ציבור

 

 

 

יגאל בריף

נציג ציבור

ועדת יקיר זכרון

איציק בלה

דני ביתן

איציק בלה

חבר/ת מועצה

 

 

 

מאיר ואנונו

חבר/ת מועצה

 

 

 

אפרים צוק

חבר/ת מועצה

 

 

 

ריביק שני

חבר/ת מועצה

 

 

 

אמיר צאירי

נציג ציבור

ועדת לענייני תכנון

אפרים צוק

נדב הדר

זיו דשא

 
     

אפרים צוק

 
     

אריה פולק

 
     

איציק בלה

 
         
         
         

ועדת בחינה

 

 

עדי שבילי

נציג ציבור

 

 

 

מאיר ליאני

נציג ציבור

         
         

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדה לאיכות סביבה

זיו דשא

טליה מבור

זיו דשא

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

 

 

 

מישה בלומנפלד

חבר/ת מועצה

 

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

הערות

ועדה לאיכות סביבה

זיו דשא

טליה מבור

זיו דשא

חבר/ת מועצה

 

 

 

אריה פולק

חבר/ת מועצה

 

 

 

מישה בלומנפלד

חבר/ת מועצה

 

 

 

צילה רשף

חבר/ת מועצה

 

 

 

טליה מבור

מנהלת תחום

         

שם הועדה

יו"ר ועדה

מרכז / ת ועדה

חברי ועדה (חברי מועצה)

 

ועדת ערר

עו"ד שולי אשבול

שרון אילוז

עו"ד שולי אשבול

 

 

 

 

אלי צלישר

 

 

 

 

אריה גרינבאום

 

         
         

ועדת מלגות

צחי ברוך

דני ביתן

צחי ברוך

חבר/ת מועצה

 

 

 

אבנר שבתאי

חבר/ת מועצה

 

 

 

מרים פאנויאן

מנהלת מח' חינוך

         
         

ועדת הקצאת קרקעות

ועדה מקצועית

דני ביתן

אבי הוסמן

גזבר המועצה

 

 

 

יוסי ברזלי

יועץ משפטי

 

 

 

נדב הדר

מהנדסת המועצה

 

 

 

דני ביתן

מזכיר המועצה

 

 

 

ניר שלו

מח' גזברות

         

ועדת רכש

ועדה מקצועית

מיטל קרביץ

מיטל קרביץ

נציג מח' רכש

 

 

 

ניר שליו

מ.מ גזבר המועצה

 

 

 

נציג חינוך

נציג חינוך

 

 

 

נציג רווחה

נציג רווחה

 

 

 

נציג הנדסה

נציג הנדסה

ועדת תמיכות

ועדה מקצועית

עופר לזמי

אבי הוסמן

גזבר המועצה

 

 

 

דני ביתן

מזכיר המועצה

 

 

 

יוסי ברזלי

יועץ משפטי