מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

הפנייה לסידור מוסדי קבוע/זמני

הפנית אזרח ותיק לבית אבות נעשית רק לאחר שמוצו כל השירותים בקהילה ובהתאם לרצון האזרח ותיק.

העברת האזרח הוותיק מהבית בקהילה למעון מתבצעת על פי הוראות התע"ס ובהתאם לנזקקותו של האזרח הותיק המבוססת על מצב רפואי-תפקודי, מצבו המשפחתי, החברתי, התנאים הסביבתיים, גילו ומצבו הכלכלי.

לפרטים נוספים ניתן לפנות לעובדות הסוציאליות ביחידה לאזרחים וותיקים