מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
צו המיסים 2019 - מעודכן
27/08/2019
2.
פרוטוקול 9/19 מכרז חללים בית ספר תיכון מונגש
14/08/2019
3.
קביעת זוכה לנוהל עבודות הקמה אחזקה ושיקום תשתיות
13/08/2019
4.
תכנית לשילוב אנשים עם מוגבלות בעבודה מתן הזדמנות שווה לאנשים שונים
08/08/2019
5.
הסכם קואליציוני למען המושבה והתנועה למען זכרון נקיה
29/07/2019
6.
פרוטוקול 9/19 ועדת שלושה תיכון המושבה
29/07/2019
7.
פניות ותלונות הציבור – דו"ח סיכום שנת 2018
11/07/2019
8.
פרוטוקול 8/19 ועדת שלושה - סככות החורש
19/06/2019
9.
פרוטוקול ועדת שלושה 7/19 צביעת מדרכות מיום 13.6.19
13/06/2019
10.
פרוטוקול ועדת שלושה 4/19 מרכז סככות מיום 5.6.19
13/06/2019
11.
פרוטוקול 5/19 מתקני כושר מיום 6.6.19
13/06/2019
12.
פרוטוקול 6/19 מתקני משחק מיום 6.6.19
13/06/2019
13.
אישור משרד הפנים לתקציב 2019
15/04/2019
14.
פרוטוקול 1/19 ועדת השלושה מיום 27.3.19
03/04/2019
15.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
16.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
17.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
18.
תקן חנייה
19.
פרוטוקול ועדת שלושה 1/19 אבטחת מוסדות ציבור
20.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
21.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
22.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
23.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
24.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
25.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
26.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
27.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
28.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
29.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
30.
דוח כספי מבוקר 2016
31.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
32.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
33.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
34.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
35.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
36.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
37.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
38.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
39.
דו''ח לתושב 2016
40.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
41.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
42.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
43.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
44.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
45.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
46.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
47.
צו מיסים לשנת 2017
48.
דו"ח תמיכות 2017
49.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
50.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
51.
תקציב 2017 - הכנסות
52.
תקציב 2017 - הוצאות
53.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
54.
דו"ח תמיכות 2016
55.
דו"ח תמיכות 2015
56.
דו"ח שנתי של 2015
57.
צו מיסים - ארנונה - 2015
58.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
59.
תקציב 2014
60.
דוח הוצאות 2014
61.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
62.
דוח הכנסות 2014
63.
דו"ח תמיכות 2014
64.
צו מיסים 2014
65.
דגימות מים, רבעון שני 2013
66.
תקציב המועצה לשנת 2013
67.
דו"ח תמיכות 2013
68.
דו"ח תמיכות 2012
69.
מרכיבי איכות מים 2012
70.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
71.
תמצית דו"ח כספי 2012
72.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
73.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
74.
תמיכות 2011
75.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
76.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
77.
דוח איכות המים
78.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
79.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
80.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
81.
חופש המידע 2009