מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
2.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
3.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
4.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
5.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
6.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
7.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
8.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
9.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
10.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
11.
דוח כספי מבוקר 2016
12.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
13.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
14.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
15.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
16.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
17.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
18.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
19.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
20.
דו''ח לתושב 2016
21.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
22.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
23.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
24.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
25.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
26.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
27.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
28.
צו מיסים לשנת 2017
29.
דו"ח תמיכות 2017
30.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
31.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
32.
תקציב 2017 - הכנסות
33.
תקציב 2017 - הוצאות
34.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
35.
דו"ח תמיכות 2016
36.
דו"ח תמיכות 2015
37.
דו"ח שנתי של 2015
38.
צו מיסים - ארנונה - 2015
39.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
40.
תקציב 2014
41.
דוח הוצאות 2014
42.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
43.
דוח הכנסות 2014
44.
דו"ח תמיכות 2014
45.
צו מיסים 2014
46.
דגימות מים, רבעון שני 2013
47.
תקציב המועצה לשנת 2013
48.
דו"ח תמיכות 2013
49.
דו"ח תמיכות 2012
50.
מרכיבי איכות מים 2012
51.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
52.
תמצית דו"ח כספי 2012
53.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
54.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
55.
תמיכות 2011
56.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
57.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
58.
דוח איכות המים
59.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
60.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
61.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
62.
חופש המידע 2009