מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
חופש מידע דוח 2018
07/02/2019
2.
דו''ח לתושב 2017
18/11/2018
3.
פרוטוקול ועדת שלושה 9/18 אולם ספורט
13/11/2018
4.
הסכם קואליציוני למען המושבה עם סיעת חי
5.
צו מיסים לשנת 2019
6.
התייחסות ראשונית גזבר המועצה - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016 + נספחים
7.
תגובת המועצה למשרד הפנים בנוגע לדוח ביקורת מיוחד
8.
דוח ביקורת סופית בודק מיוחד - בדיקת התנהלות כספית ומנהל תקין עד 2016
9.
פרוטוקול ועדת שלושה 8/18 מיום 25.7.18
10.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 7/18 ליסינג תפעולי
11.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט - חתום
12.
פרוטוקול ועדת שלושה 6/18 מיום 15.3.18 אספקה התקנה שיפוץ ואחזקה של מתקני ספורט
13.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 - סימון כבישים
14.
פרוטוקול ועדת שלושה מספר 5/18 מיום 15.2.18 סימון כבישים אספקה והצבת תמרורים
15.
דוח כספי מבוקר 2016
16.
פרוטוקול 1/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
17.
פרוטוקול 2/18 ועדת השלושה מיום 22.1.18
18.
פרוטוקול 3/18 ועדת השלושה מיום 31.1.18
19.
פרוטוקול ועדת שלושה חניון ניל"י - הקונגרס הציוני
20.
פרוטוקול 4/18 פיתוח חניון ניל''י
21.
פרוטוקול 3/18 ועדת שלושה - פיתוח נופי ואחזקת גנים
22.
פרוטוקול ועדת שלושה 2/18 אחזקה ושיקום
23.
פרוטוקול 1/18 ועדת שלושה - רכבים
24.
דו''ח לתושב 2016
25.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
26.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
27.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
28.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
29.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
30.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
31.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
32.
צו מיסים לשנת 2017
33.
דו"ח תמיכות 2017
34.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
35.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
36.
תקציב 2017 - הכנסות
37.
תקציב 2017 - הוצאות
38.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
39.
דו"ח תמיכות 2016
40.
דו"ח תמיכות 2015
41.
דו"ח שנתי של 2015
42.
צו מיסים - ארנונה - 2015
43.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
44.
תקציב 2014
45.
דוח הוצאות 2014
46.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
47.
דוח הכנסות 2014
48.
דו"ח תמיכות 2014
49.
צו מיסים 2014
50.
דגימות מים, רבעון שני 2013
51.
תקציב המועצה לשנת 2013
52.
דו"ח תמיכות 2013
53.
דו"ח תמיכות 2012
54.
מרכיבי איכות מים 2012
55.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
56.
תמצית דו"ח כספי 2012
57.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
58.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
59.
תמיכות 2011
60.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
61.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
62.
דוח איכות המים
63.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
64.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
65.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
66.
חופש המידע 2009