מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

דו"חות ופרסומי המועצה

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
מיפוי שטחי ציבור - פרוגרמה
2.
דוח כספי מבוקר 2014 חתום עי משרד הפנים ספטמבר 2015
3.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 2
4.
דוח כספי מבוקר 2013 חתום עי משרד הפנים חלק 1
5.
דוח כספי מבוקר 2012 חתום עי משרד הפנים
6.
דוח כספי מבוקר 2011 חתום עי משרד הפנים
7.
דוח כספי מבוקר 2010 מאושר משרד הפנים
8.
צו מיסים לשנת 2017
9.
דו"ח תמיכות 2017
10.
דו"ח כספי חצי שנתי 2016
11.
דוח כספי שנתי מבוקר 2015
12.
תקציב 2017 - הכנסות
13.
תקציב 2017 - הוצאות
14.
צו מיסים - צו ארנונה 2016
15.
דו"ח תמיכות 2016
16.
דו"ח תמיכות 2015
17.
דו"ח שנתי של 2015
18.
צו מיסים - ארנונה - 2015
19.
דו"ח פעילות האיגוד הווטרינרי לחודשים ינואר - אפריל 2015
20.
תקציב 2014
21.
דוח הוצאות 2014
22.
דו"ח איכות המים לשנת 2014
23.
דוח הכנסות 2014
24.
דו"ח תמיכות 2014
25.
צו מיסים 2014
26.
דגימות מים, רבעון שני 2013
27.
תקציב המועצה לשנת 2013
28.
דו"ח תמיכות 2013
29.
דו"ח תמיכות 2012
30.
מרכיבי איכות מים 2012
31.
דו"ח איכות מי השתייה רבעון 1, 2012
32.
תמצית דו"ח כספי 2012
33.
דוח שנתי חוק חופש המידע 2011
34.
דו"ח איכות מי שתיה רבעון 3 2011
35.
תמיכות 2011
36.
דיווח של מרכיבי איכות מים כימיים 2011
37.
תמצית הדו"חות הכספיים לשנת 2011
38.
דוח איכות המים
39.
דו"ח איכות המים - מקורות 2010
40.
דו"ח סיכום פניות ותלונות הציבור לשנת 2010
41.
דו"ח שנתי - חוק חופש המידע 2009
42.
חופש המידע 2009