מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

ציר הזמן - זכרון יעקב

1954

מספר התושבים כ-4000

1954

1954

נקבעו שמות לרחובות המושבה

1953

נוסד "בית התלמיד"

קראו עוד

1951

הוקם במושבה בית חרושת לקרח

קראו עוד

1950

הוקמה מאפייה קואופרטיבית בשם "שומרון"

קראו עוד

1950

מספר התושבים במושבה כ-2500

1948

מספר התושבים במושבה: 1936

1948

הוקם מלון וילדר במרכז המושבה

קראו עוד

1946

מכבי זכרון יעקב משתתפת בכנס השמיני של מכבי ארץ ישראל בתל אביב

קראו עוד

1945

הוקמה לשכת בנות ברית "לשכת שרה"