מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1959

המנהל הראשון: אפרים גולדברג.

הבנק מוקם לראשונה במבנה הארבעייטר שוללה המקורי, שנהרס ונבנה במקומו

קולנוע הקיץ ועוד עסקים שונים.