מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1952

חגיגות 70 שנה למושבה נחגגו בריקודים ובמופע במורדות הגבעה לכיוון עמק הנחשים
הוא ואדי מילך ובנוכחותו של ראש הממשלה דאז דוד בן גוריון.
1952