מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

1906

בית המשפט שכן במבנה של מלון גרף. 1906