מועצה מקומית זכרון יעקב

פתיחת תפריט ניידים

פרוטוקולים

מס.
כותרת
תאריך פרסום
תאריך אחרון להגשה
הורדה
1.
פרוטוקול מליאה 17/17 מיום 5.9.17
2.
פרוטוקול מליאה 16/17 מיום 8.8.17
3.
פרוטוקול מליאה 15/17 מונגש
4.
פרוטוקול מליאה 15/17
5.
פרוטוקול מליאה 14/17 מיום 16.7.17
6.
פרוטוקול מליאה 12/17 מיום 4.7.17
7.
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 11/17 מיום 27.6.17
8.
פרוטוקול שלא מן המניין מספר 13/17 מיום 11.7.17
9.
פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר 15 - 10/17
10.
זימון לישיבת מליאת מועצה 4.7.17 בשעה 18:00
11.
זימון לישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא הקמת אסדות גז
12.
זימון לישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין ביום שלישי 27.6
13.
פרוטוקול מליאה 9/17 מיום 6.6.17
14.
פרוטוקול מליאה 8/17
15.
פרוטוקול מליאה 7/17 מ 28.03.17
16.
פרוטוקול מליאה 1/17
17.
פרוטוקול מליאה 5/17 מיום 7.3.17
18.
פרוטוקול 4/17 מיום 14.2.17
19.
מתאריך מליאה 2/17
20.
פרוטוקול מליאה 1/17
21.
פרוטוקול מליאה 3/17
22.
פרוטוקול מליאה 20/16
23.
פרוטוקול מליאה 19/16
24.
פרוטוקול מליאה 18/16
25.
פרוטוקול מליאה 17/16
26.
פרוטוקול מליאה 16/16
27.
פרוטוקול מליאה 15/16
28.
מליאת המועצה מתאריך 13/16 מליאה שלא מן המניין
24/08/2016 00:00:00
29.
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין 14/16
30.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 12/16
31.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 11/16
32.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 19.7.16
33.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 7.6.16
34.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 9.5.16
35.
פרוטוקול מליאה מהתאריך 25.4.16
36.
מליאת המועצה מתאריך 1.3.2016
37.
מליאת המועצה מהתאריך 2.2.16
38.
מליאת המועצה מהתאריך 19.1.2016
39.
מליאת המועצה מהתאריך 5.1.16
40.
מליאת המועצה מהתאריך 1.12.2015
41.
מליאת המועצה מתאריך ה 3.11.2015
42.
פרוטוקול מליאה מתאריך ה 6.10.2015
43.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.9.2015
44.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.9.2015
45.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.8.2015
46.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.7.2015
47.
מליאת המועצה מתאריך ה 14.7.2015
48.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.7.2015
49.
מליאת המועצה מתאריך ה 28.6.2015
50.
מליאת המועצה מתאריך ה 26.3.2015
51.
מליאת המועצה מתאריך ה2.6.2015
52.
מליאת המועצה מתאריך ה 5.5.2015
53.
מליאת המועצה מתאריך ה 31.3.2015
54.
מליאת המועצה מתאריך ה 24.3.2015
55.
מליאת המועצה מתאריך ה 17.2.2015
56.
ליאת המועצה מתאריך ה 3.2.2015
57.
מליאת המועצה מתאריך ה 20.1.2015
58.
מליאת המועצה מתאריך ה 6.1.2015
59.
מליאת המועצה מתאריך 2.12.2014
60.
מליאת המועצה מתאריך 17.11.2014
61.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.11.2014
62.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.10.2014
63.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.9.2014
64.
מליאת המועצה מתאריך ה 16.7.2014
65.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.7.2014
66.
מליאת המועצה מתאריך ה 24.6.2014
67.
מליאת המועצה מתאריך ה 10.6.2014
68.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.4.2014
69.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.3.2014
70.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.3.2014
71.
מליאת המועצה מתאריך 4.2.2014
72.
מליאת המועצה מתאריך 21.1.2014
73.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.1.2014
74.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.1.2014
75.
מליאת המועצה מתאריך 26.11.2013
76.
מליאת המועצה מתאריך ה 26.11.2013
77.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.10.2013
78.
מליאת המועצה מתאריך ה 21.8.2013
79.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.8.2013
80.
מליאת המועצה מתאריך ה 18.8.2013
81.
מליאת המועצה מתאריך ה 2.7.2013
82.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.6.2013
83.
מליאת המועצה מתאריך ה 7.5.2013
84.
מליאת המועצה מתאריך 2.4.2013
85.
מליאת המועצה מתאריך ה 10.3.2013
86.
מליאת המועצה מתאריך 26.2.2013
87.
מליאת המועצה מתאריך 26.3.2013
88.
מליאת המועצה מתאריך ה 4.2.2013
89.
מליאת המועצה מתאריך ה 1.1.2013
90.
מליאת המועצה מתאריך 11.4.2016