רשימת קיצורי מקלדת

שלב א - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק

פרטי קבלת המידע

שלב א' - קבלת מידע מוקדם/מקדמי להגשת בקשה לרישוי עסק
בטרם נרכש הנכס והחל תהליך הקמתו של העסק, יש לפנות למחלקת רישוי עסקים לקבלת מידע מוקדם, אם יש צורך ברישיון עסק לעיסוק המבוקש. אם העסק טעון רישיון עסק, יינתנו הנחיות לבקשה לרישיון.
קראו עוד

הנחיות לקבלת רישיון עסק

להלן הנחיות לגבי הליכי קבלת רישיון עסק/היתר זמני/היתר מזורז :
קראו עוד