רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

מחלקת חינוך

 יום פתוח לבוגרי כיתות ח - לצפייה בפרטים

דבר מנהלת מחלקת החינוך

ממני אליך,
תלמיד, מורה,
הורה, תושב.

" החינוך הוא המקצוע הקשה ביותר,
משום שהוא תובע את ידיעת האדם
העמוקה ביותר, היינו: ידיעת הנפש.
החינוך הוא גם מקצוע הנאצל ביותר,
שכן, הוא מטפל ביפה ביותר אשר נוצר –
נשמת האדם". 
(גווארדיני)

העשייה החינוכית שלנו מחייבת מחשבה תמידית אודות מהות החינוך כשבמרכזה ניצב הילד/הנער/הבוג, חשיבה שהובילה ומובילה את כל הדיונים והמפגשים בעליה אותה טיפסנו יחד, על מנת להבנות ולהוביל את מח' החינוך לאורך השנים. נפש הילד ואופן בגרותו שימשו לכל השותפים כנר הסמן.

מחלקת החינוך במועצה המקומית פועלת מזה מספר שנים מתוך מגמה ללמוד, לשפר, לייעל, וליישם טכנולוגיות חינוכיות-ארגוניות מתקדמות אשר מביאות לידי ביטוי כל אחד ואחת בצוות ויחד חוברים לארגון כולל – אשר פועל על פי ערכים חינוכיים-חברתיים ועומד לשירות הקהילה.

זאת בהתבסס על "אני מאמין" וחזון חינוכי יישובי יציב וערכי.

מטרות מחלקת החינוך והיעדים של כל הגורמים הפועלים בה נגזרים מתוך החזון החינוכי. ישנה אמונה באהבה ובעשייה החינוכית מתוך דאגה לעתיד ילדינו, מתוך לקיחת אחריות על חינוך ילדי המושבה מילדות ועד בגרות.

מערכת החינוך עברה תהליכים בשותפות קהילה כך גם הבחירה ברצף הפדגוגי א-ח ביסודי וט' -יב' בתיכון. מערכת החינוך במושבה צועדת בראש המערכת הארצית ותמשיך להיות מובילה, תשאף לפרוץ דרך בכל תחום ואמצעי על מנת להעניק לתלמיד/ה את הסביבה הלימודית המיטבית, האיכותית, הקשובה והעוטפת, סביבה אשר תעצים את המיוחדות בכל אחד ותצמיח קהילה משתפת ומקבלת.

כולנו יחד שותפים לדרך שותפים לשקיפות ולהצעדה קדימה; צוותי ההוראה, מנהלי בתיה"ס, צוותי הגנים, מחלקת החינוך על כל רבדיה, ההורים, ההנהגה במועצה המקומית יד ביד עם קהילת זיכרון יעקב הרחבה, מחוז חיפה וירושלים- מפקחים ואחרים.

אני מבקשת להודות לכל השותפים; לוועדת החינוך, לצוותי בתיה"ס והגנים, לצוות מחלקת החינוך, לוועדי ההורים, לראש המועצה שמאפשר את העשייה, לחברי המועצה, לכל אחד ואחת- תודה, תודה.

ד"ר מרים פאנויאן
מנהלת מחלקת החינוך
וצוות מחלקת החינוך

מחלקת החינוך במושבה שלנו

קראו עוד

תיכונים

קראו עוד

בתי ספר יסודיים

קראו עוד

מדור גני ילדים

קראו עוד

מדור הגיל הרך 0-3

קראו עוד

לשירותך במחלקת חינוך

קראו עוד

פורטל ביטוח תלמידים

קראו עוד

ניהול עצמי

קראו עוד

היסעים

קראו עוד

תשלומים בחינוך

קראו עוד

חינוך מיוחד

קראו עוד

SEL יישובי

קראו עוד

חינוך בשותפות הורים - רשות-משה"ח

קראו עוד

חירום בחינוך

קראו עוד

ספריה ציבורית

קראו עוד

חינוך בצל הקורונה

קראו עוד

צהרונים וקיטנות

קראו עוד

ילדים אלרגניים

קראו עוד

גלריית תמונות

קראו עוד