רשימת קיצורי מקלדת

גזברות


על האגף

אגף הגזברות אמון על אבטחת המשאבים הכספיים לפעולות הרשות המקומית וניהולם הנכון על פי הדין ולתועלת תושבי העיר ושאר לקוחות הרשות.

האגף אחראי על בניית התקציב הרגיל והתקציב הבלתי רגיל על פי מדיניות ראש המועצה ובהתאם להנחיותיו, וביצוע מעקב ובקרה אחר תקציבים אלה.

בנוסף, אחראית הגזברות על מחלקת הגבייה וכן על כל מערך הנהלת החשבונות ומערך התשלומים, על הכנת תלושי השכר לעובדי הרשות וטיפול בכל נושאי השכר האחרים.