רשימת קיצורי מקלדת

הארכיון לתולדות זכרון יעקב

הארכיון לתולדות זכרון יעקב ממוקם במבנה בנק הלוואה וחיסכון, רחוב הנדיב 14. הארכיון עצמו נחלק לשתי מערכות שונות. האחת הינה המגנזה - הנותנת שרותי אחסון, גניזה וארכיב לתיקי מחלקות המועצה השונות והשנייה, הארכיון לתולדות זכרון יעקב.
 

הארכיון מחולק לחטיבות כדלקמן:

ועד המושבה 1885 - 1950
מועצה מקומית זכרון- יעקב 1950 ואילך
הועד החקלאי 1923 - 1980
חברה קדישא 1987 – 1932
בתי ספר 1923 – ואילך
אוספים של מוסדות ואגודות 1907 - ואילך
אוספים פרטיים ומשפחות 1901 ואילך
אוסף תמונות 1896 ואילך
קטעי עיתונות 1952 - ואילך

ספריה

להלן פירוט החומר הנמצא בכל חטיבה שהוזכרה: 

 

ספר חדש: זיכרון, ילדות

קראו עוד

לקטלוג ומאגרי מידע

קראו עוד

ציר הזמן - זכרון יעקב

קראו עוד

מועצה מקומית

בארכיון תיקים משנות העשרים. בתקופה של ועד המושבה,
קראו עוד

אוספים פרטיים, אוספי משפחות ותמונות

אוספים פרטיים ואוספי משפחות
קראו עוד

מוסדות ואגודות

חברת הכנסת אורחים, בית כנסת אוהל יעקב, גמילות חסדים...

קראו עוד

ספריה

בספריה ספרים על תולדות המקום, על תושבי זכרון-יעקב...
קראו עוד

וועד המושבה

פרוטוקולים, מכתבים, רישומים ועוד
קראו עוד

פניה לציבור

אנחנו מזמינים אתכם לבקר בארכיון לתולדות זכרון יעקב.
קראו עוד

חברה קדישא

פרוטוקולים, ספר החברה, ספר החברה ועוד
קראו עוד

בתי ספר

רשימות תלמידים מבית הספר הראשון מ-1923, מחברות מחנך בהם רישום התלמידים בכל כיתה מ- 1945
 

קטעי עתונות

משנת 1952 עד היום בכל הנושאים בהם נזכרת זיכרון יעקב ואנשיה

קישורים

קראו עוד