רשימת קיצורי מקלדת

רווחה ושירותים חברתיים

צוות המחלקה לרווחה והשירותים החברתיים והמתנדבים, במועצה המקומית זכרון יעקב הינם בעלי זיקה, שייכות ומחויבות לשירות ושואפים להיות כתובת למתן מענה והזדמנות לשיפור איכות חיים והעצמת החוסן האישי, המשפחתי והקהילתי.
 
השירות ניתן במגוון דרכי התערבות מקצועית מתחום העבודה הסוציאלית על פי מדיניות משרד הרווחה ובשותפות עם שירותים וגורמים בקהילה. השירות ניתן לכל תושב במושבה הזקוק לסיוע אישי, ייעוץ, סיוע ומניעה למגוון רחב של בעיות אישיות וחברתיות ו/או להתערבות והגנה על פי החוק - בהתאם לצרכים המשתנים של היחיד ומשפחתו בקהילה - כל זאת תוך כבוד הדדי, רגישות, שיתוף, חיסיון מידע, חדשנות, שקיפות של נהלים והחלטות, באחריות לפיתוח המשאב האנושי, ובהשקעה בסביבת עבודה מטיבה.
 
המחלקת לשירותים חברתיים במושבה שואפת לחזק את תפקודה העצמאי של האוכלוסייה שבתחום אחריותה על ידי קביעת אסטרטגיה טיפולית ברמת הפרט, המשפחה, הקבוצה והקהילה, תוך שימת דגש על עבודת מניעה וטיפול. המחלקה יוזמת ופועל לקידום ולפיתוח שרותי רווחה בעיר בהתאם לצרכים המשותפים לקבוצות ולאוכלוסיות ייחודיות. בפעילות מסתייעים באופן אקטיבי מתנדבים מתוך הקהילה, כולל סיוע עמותות ומגזר שלישי.

 

במחלקת הרווחה קיימת חניה נגישה, הכוונה ע"י שילוט, דרך נגישה וכן ערכה לכבדי שמיעה.