רשימת קיצורי מקלדת

דבר מנהלת המחלקה

לכל תושבי זיכרון יעקוב,
 
מבקשת להביא לידיעתכם את עיקרי תחומי השירות של המחלקה, להזמין אתכם לפנות לקבלת השירות, לדווח על אוכלוסיות הזקוקות להתערבות מקצועית של צוות המחלקה, ולתרום לשיפור איכות השירות הניתן ליחידים משפחות וקבוצות באמצעות יחידת ההתנדבות.
המחלקה לשירותים חברתיים מפעילה שירותים לרווחתם האישית והחברתית של כל תושבי זיכרון יעקוב , במעגלי החיים של האדם מלידה עד זקנה. כל תושב זכאי להסתייע בשרותי המחלקה בהתאם למדיניות המועצה, להנחיות משרד הרווחה והשירותים החברתיים ולחוקי המדינה.
המחלקה לשירותים חברתיים פועלת לצמצום הפערים והמצוקה ולהגדלת משאבי ההתמודדות של הפרט, המשפחה והקהילה- באמצעות מתן שירותים מקצועיים ומיומנים- בתחומי האבחון, הטיפול והשיקום. צוות המחלקה כולל מומחים מתחום העבודה הסוציאלית, מנהל וזכאות, התנדבות, עבודה קהילתית, פסיכותרפיה ועבודה קבוצתית.
 
המחלקה מציעה שירות ואף יוזמת התערבות - בשלבים ובמצבים משתנים של מעגל החיים. מתן השירות מתבסס על יצירת סדרי עדיפויות לאוכלוסיות פגיעות בתחומים של:
 
אזרחים ותיקים, הגיל הרך, ילדים ובני נוער, בודדים ועריריים, אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים מוגבלים שכלית התפתחותית, אוטיזם ושיקום, הכשרה ושילוב בעולם העבודה, התמכרויות, הרחבת הפעילות של תושבים מתנדבים ומעורבים בסיוע לחלש, השפעה על מעורבות קהילתית ותרומה לחיזוק החוסן הקהילתי של היישוב.
 
המחלקה פועלת על פי חלוקה גיאוגרפית, וכן מומחיות בתחומי תוכן. לכל שכונה יש עובדת סוציאלית מלווה המהווה כתובת ראשונה לכל פניה הן מהתושבים והן ממוסדות היישוב. בתחומים של אזרחים ותיקים, וכן התערבות באמצעות חוק – חוק פעוטות בסיכון, חוק הנוער טיפול והשגחה, סדרי דין, חוק האפוטרופסות והחוסים – יקבלו התושבים הפנייה לעובדת סוציאלית מומחית בתחום.
 
המחלקה מסייעת לתושבים גם בכתיבת דוח סוציאלי והמלצה על הנחה בתשלומי ארנונה על רקע אירועי חיים של פיטורין, משבר, אובדן או מצב כלכלי אחר.
 
צוות המחלקה מהווה בעתות חירום – חלק פעיל ומרכזי של מכלול אוכלוסייה – הנותן מענה לכל תושבי זיכרון יעקוב.
כמו כן הצוות הוכשר ומתלווה לגורמים מוסמכים בהודעת בשורה מרה, על רקע אובדן בנסיבות של תאונות דרכים, פיגוע, אסון, (למעט אירועים במסגרת צבאית).
 
יחד אתכם נצליח לקדם את מתן השירות זה לזה,
 
נהיה כולנו בחזקת : "המדליק נר מנר – הנר דולק וחברו אינו חסר" ( במדבר רבה, פרשה י"ג)
 
בברכה,
בשם צוות המחלקה
ד"ר אורלי דביר – מנהלת