רשימת קיצורי מקלדת

איכות סביבה וקיימות

איכות סביבה וקיימות - חזון

 חזון

בשנת 2006 הכריזה המועצה המקומית במליאת המועצה על אימוץ סדר יום לקיימות עירונית בכל סעיפי אג'נדה 21
 
מאז ועד היום מקדמת ומטמיעה המח' לאיכות הסביבה את רעיון הקיימות בקרב התושבים בכל התחומים, בשאיפה לחיים בסביבה נקייה, ירוקה ובריאה.
 
המחלקה לאיכות הסביבה שואפת להטמעת רעיון הקיימות כדרך חיים אשר תתבטא בשימוש מושכל של משאבי טבע, בצמצום מפגעים ומזהמים סביבתיים תוך הכפפת פעילותה בפני המערכות האקולוגיות.