רשימת קיצורי מקלדת

חינוך סביבתי

מיזמים קהילתיים בתחום הגינון והטבע העירוני

מחלקת איכות הסביבה וקיימות בשיתוף המשרד להגנת הסביבה מזמינה אתכם התושבים
קראו עוד

בתי ספר ירוקים

בשנת הלימודים תשע"ב החל תהליך ההסמכה של בתי הספר במושבה והפיכתם למוסדות חינוך ירוקים.
קראו עוד

גני ילדים ירוקים

מועצת זכרון יעקב מקדמת את נושא החינוך הסביבתי, במושבה הוסמכו חמישה גני ילדים ירוקים" ושני גנים "ירוקים מתמידים" 
קראו עוד

מנהיגות ירוקה

בתי הספר בזכרון יעקב פועלות מנהיגויות ירוקות אשר מטרת פעילותן היא בהטמעת אורח חיים מקיים בחיי היום יום...
קראו עוד