רשימת קיצורי מקלדת

מנהיגות ירוקה

בבתי הספר בזכרון יעקב פועלות מנהיגויות ירוקות אשר מטרת פעילותן היא בהטמעת אורח חיים מקיים בחיי היום יום של התלמידים , צוות המורים והקהילה . הנושאים בהם התלמידים עוסקים – הפחתת פסולת , מיחזור , שימוש חוזר , הפרדת אשפה , שימור מגוון המינים , הגנה על סנונית הרפתות , אימוץ שטחים ירוקים , עידוד הליכה ברגל לבית הספר , חיסכון במשאבים ועוד ...