רשימת קיצורי מקלדת

התכנית למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול

טלפון במחלקה: 04-8517214

מיקום: משרדי המועצה המקומית הנדיב 11א'

מנהל את יישום כלל הפעולות והתכניות של "הרשות הלאומית לביטחון קהילתי" ברשות המקומית.

מוביל ומתאם את הפעולות הנדרשות לבנייה ולביסוס התשתית היישובית להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול, לרבות באמצעות ארגון, תיאום וריכוז של פעולות הרשות המקומית והקהילה הנדרשות לצורך הגברת היכולת של היישוב למנוע ולהתמודד עם בעיות אלה.

כפיפות מנהלתית: ראש הרשות המקומית

כפיפות מקצועית: גורמי המקצוע ב"רשות לביטחון קהילתי", המשרד לבט"פ. 

תחומי אחריות:

 1. מיפוי ואיסוף נתונים ויצירת תמונת מצב עדכנית על תחושת הביטחון של התושבים ועל תמונת הפשיעה, האלימות וצריכת הסמים והאלכוהול ברשות המקומית.
 2. תכנון והפעלת תכנית עבודה שנתית המכווננת למניעת תופעות אלימות (על כל צורותיה), עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול, בשת"פ עם כל אגפי ומחלקות הרשות המקומית, יישובים, ומסגרות פורמאליות ובלתי פורמאליות.
 3. ריכוז ידע מקצועי רלוונטי בנושאים: אלימות סמים, אלכוהול והתמכרויות, תוך מעקב בקרה ופיקוח אחר תכנית העבודה ברשות.
 4. העלאת המודעות היישובית והקהילתית ובניית מסוגלות קהילתית ורתימת הקהילה להתמודדות עם תופעות אלימות, עבריינות, התנהגות אנטי חברתית ושימוש בסמים ובאלכוהול. זאת, תוך עידוד מנהיגות, גיוס והכשרה של מתנדבים ופעילים, ופיתוח של מגוון ערוצים להשתתפות תושבים במאמץ למניעה, לתמיכה בקורבנות ובאוכלוסיות בתהליכי שיקום בקהילה.
 5. פיתוח תשתיות ארגוניות ומקצועיות ברשות המקומית.
 6. קידום השותפויות והתיאום בין כלל הגורמים והארגונים העוסקים בתחום.
 7. אחריות לתכנון תכנית העבודה היישובית בתחומי ההכשרה וההדרכה, ארגון והפעלה ובקרה על כלל הפעולות הנגזרות מתכנית הכשרה.
 8. ניהול בעלי תפקיד ספציפיים אשר יהוו ערוץ ישיר ליישום תכנית העבודה במסגרות השונות ברשות המקומית, בהתאם לתכנית העבודה.
 9. סיוע למנהל אגף הביטחון ברשות המקומית ולשיטור הקהילתי, בגיבוש ותיאום תכנית העבודה השנתית והחודשית של המערך האכיפתי (בהיבט של מניעת אלימות סמים ואלכוהול), וכן לבעלי עניין ברשות המקומית ובתחנות המשטרה אשר הרשות המקומית באחריותן, תוך מעקב וליווי של מערך האכיפה ברשות המקומית.
 10. הובלה, תפעול ותכלול של המערך הטכנולוגי ביישוב הכולל גיבוש הדרישה המבצעית מול מפקדי תחנות המשטרה הנוגעות למיקום המצלמות בשטח ותיאום מול גורמי הרשות הרלוונטיים וגורמי חוץ כולל החברה הטכנולוגית שנבחרה להקמת מערכים טכנולוגים ברשות, ותחזוקתם.
 11. ביסוס השותפות עם תחנות המשטרה היישוביות בבניית תכניות עבודה המכוונות ליעדים משותפים, קידום שותפויות בין המשטרה לבין הגורמים הרלוונטיים בקהילה וברשות המקומית וכינוס ועדות אכיפה.
 12. ניהול מערך ההתנדבות של השירות הלאומי/אזרחי בתכנית המניעה הפועלות ברשויות המקומיות במסגרת הרשות הלאומית לביטחון קהילתי. לרבות, איתור מקומות התנדבות פוטנציאליים, בניית מעני הכשרה, השמה וליווי של מתנדבים.
 13. ביצוע פעולות הפעלת מערך הסברה ושיווק התכניות, בשותפות עם אנשי המקצוע בתחום ברשות במקומית ובהתאם להנחיות דוברות הרשות הלאומית לביטחון קהילתי.
 14. כינוס וריכוז הוועדה המקומית למיגור אלימות ברשות והוועדה המקומית למאבק בסמים. הקמה וריכוז הפעולה של וועדות נוספות וצוותי פעולה, בהתאם לצרכים המשתנים ביישוב. השתתפות בוועדות ובפורומים יישוביים הרלוונטיים לתחומי הפעילות של הרשות.
 15. ביצוע פעולות לקידום יצירה וביסוס של רצף מניעה, טיפול ושיקום של המעורבים בשימוש בסמים ובאלכוהול ברשות המקומית.
 16. תכנון וניהול התקציב המוקצה ליישום התכניות ברשות המקומית.
 17. סיוע להנהגת הרשות המקומית בכינוס מנגנוני תגובה לאירועים קיצוניים המתרחשים ביישוב, בתחומי האלימות והשימוש בסמים ובאלכוהול, תוך איסוף מידע על סמך דיווחים מהשטח ומגורמי האכיפה.
 18. דיווח תקופתי לגורמים המקצועיים במשרד לביטחון הפנים על יישום והתקדמות התוכנית והניצול התקציבי.