רשימת קיצורי מקלדת

מחלקות ואגפים

קבלת קהל ומענה טלפוני במועצה


ימים א, ב, ד, ה משעה 8:00 - 13:00 

יום ג' משעה 16:00 -18:30

  • טלפון מרכזיה 046297100
  • טלפון מוקד גביה משעה 8:00 – 20:00  046297111 
  • מחלקת רווחה – בתיאום מראש בטלפון 049297137

 


לשכת ראש המועצה

לשכת ראש המועצה, מר אלי אבוטבול, לשכת מזכיר המועצה והמזכיר המשפטי
קראו עוד

אגף תפעול

קראו עוד

הנדסה ופיתוח

אגף הנדסה אחראי לבצוע תחזוקת תשתיות היישוב ומיישם את מדיניות הנהלת המועצה וחזונה בתחום בינוי ופיתוח
קראו עוד

רישוי עסקים ופיקוח

הנחיות לשילוט, פיקוח חניה ותהליך הוצאת רישיון עסק
קראו עוד

חינוך

כל המידע על שירותי מחלקת החינוך, חדש בחינוך, מוסדות וועדות ועוד
קראו עוד

רווחה ושירותים חברתיים

שירותי המחלקה, וועדת ערר ודרכי יצירת קשר
קראו עוד

איכות הסביבה וקיימות

המחלקה לאיכות הסביבה עוסקת בשמירה על הסביבה, משאבי הטבע, המערכת והמגוון הביולוגי ברחבי המושבה, למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים.
קראו עוד

ביטחון וחירום

מידע מקיף בנוגע להתנהלות בשעת חירום
קראו עוד

התוכנית למאבק באלימות בסמים ובאלכוהול

ביטחון קהילתי
קראו עוד

גבייה

טפסי מחלקת גבייה, על המחלקה, צו המיסים, הנחות מארנונה ועוד...
קראו עוד

גזברות

קראו עוד

מחלקת דוברות

קראו עוד

מבנה ארגוני

מבנה ארגוני, מבנה היררכי ומדרג מנהלים
קראו עוד

דרכי קשר ושעות קבלה

דרכי קשר לכלל מחלקות ועובדי המועצה, שעות קבלה, ואמצעי יצירת קשר
קראו עוד

חברי המועצה

חברי מועצת זיכרון יעקב, קדנציה מספר 16
קראו עוד