רשימת קיצורי מקלדת

רישוי עסקים ופיקוח

בעל עסק נכבד
 
רישיון עסק הינו הליך הכרחי וחשוב על פי חוק לקראת פתיחתו של עסק חדש.
 
מועצת זכרון יעקב מייחסת חשיבות רבה לתהליך חשוב זה , על מנת להבטיח הפעלה של העסק על פי חוק ושמירה על בריאות הציבור.
 
במדור זה נפרוש בפניך מידע שיסייע לך בהכרת החוק והתקנות לרישוי עסקים בקבלת מידע על שלבי הגשת בקשה לרשיון, והורדת הטפסים וההנחיות הנחוצים לך הנכם מוזמנים לפנות למח' רישוי עסקים בטרם פתיחת העסק ולקבל את כל המידע והעזרה הדרושים מהגורמים המקצועיים במחלקה, על מנת לבצע את תהליך הרישוי החוקי כנדרש

פיקוח וחניה

לצורך רכישת תו חניה (לתושבי זכרון יעקב בלבד) נא לחצו כאן
קראו עוד

תהליך הוצאת רישוי עסק

תהליך הרישוי הוא תהליך מובנה ומסודר שנקבע בחוק רישוי עסקים ובתקנותיו קיום התהליך כהלכה ובקפדנות...
קראו עוד

הנחיות לשילוט חזיתות בתי עסק במרכז המושבה ההיסטורי

כל הצבת שלט מחויבת ברישיון בתוקף על פי תנאי הרישיון ולאחר תשלום אגרת שילוט.
קראו עוד

נוהל הצבת מכולות לאגירת פסולת ברחבי זכרון יעקב

קראו עוד

הרפורמה בחוק רישוי עסקים

קראו עוד

מידע בנוגע לרשיונות והיתרים

נדרשים להקמה והפעלה של העסק ניתן למצוא בקישור הבא באתר משרד הכלכלה והתעשייה
קראו עוד

טפסים - רישוי עסקים ופיקוח

קראו עוד