רשימת קיצורי מקלדת

עמותת יד עזר

עמותת "יד עזר"-זכרונים למען זכרונים – לעזרת קשישים ונזקקים בזכרון יעקב.

מספר עמותה: 580266690.
עמותת "יד עזר" נוסדה בחודש יוני 1995 ע"י 10 חברים ונרשמה אצל רשם העמותות.
יו"ר העמותה - הגברת גניה וינשטוק.
מטרות העמותה:
ארגון תמיכה כללית בנטולי יכולת וערירים ועזרה לאוכלוסיות נזקקות מכל השכבות.
פעילות העמותה נערכת ללא מקבלי שכר ובהתנדבות מלאה, תוך מתן דגש על העזרה בלבד.
העמותה הנה מוסד מלכ"ר מוכר.
העמותה קיבלה מרשם העמותות, תעודת אישור ניהול תקין, כמו כן קיבלה מנציבות מס ההכנסה הכרה כמוסד ציבורי לענייני מס עד סוף שנת 2019 שמשמעותו: התרומות לעמותת "יד עזר" מוכרות לצרכי מס לפי סעיף 46 א.
קראו עוד