רשימת קיצורי מקלדת

מבנה ארגוני

ההנחיות המנהליות על פי הם פועלת המועצה, ניתן לקבל לעיון אצל מזכיר המועצה כל יום שלישי בין השעות 16:00-18:00 בתאום מראש.

 

 5 א' מזכירת מנהל/ת מדור.

 

מבנה ארגוני מועצה מקומית זכרון יעקב

מחלקה

מנהל

תפקיד

כפיפות ישירה דיווח וביצוע משימות

הנהלה

אלי אבוטבול

ראש מועצה

מזכירת לשכה + עוזרת ראש המועצה 

מח' תפעול, תיירות ותרבות

מזכירות המועצה

 

כפיפות משנה

פיקוח ורישוי

ביטחון

דני ביתן

 

 

 

אורן פרץ

אלי עטיה

מזכיר מועצה

 

 

 

מנהל מחלקה

מנהל מחלקה

פיקוח ורישוי עסקים, ארכיון, בטחון, מוקד, מרכזיה, דואר, מחשוב, פניות ציבור, מכרזים, רכש, מוזיאון, קשרי חוץ, דוברות.

 

 

פיקוח כללי, רישוי עסקים, חניה, לכידת כלבים, תרבות הדיור.

בטחון כללי , מוקד עירוני, בטחון מוסדות חינוך, סיירת בטחון.

גזברות

 

כפיפות משנה

גביה

אבי הוסמן

אסתי תורג'מן

 

ורד בלה

גזבר

ס. גזבר

 

מנהלת מח. גביה

הנה"ח, חשבות שכר, גביה, קופה, רו"ח חיצוני 

 

 

עובדי הגביה והקופה

הנדסה

מהנדס המועצה

עובדי מח' הנדסה, שילוט דרכים, תקציבאית הנדסה, תחזוקת כבישים

יחידות עצמאיות

יעוץ משפטי

 

ביקורת

 

 

עו"ד יוסי ברזלי

עו"ד עמרי גרופר

 

 

יועץ משפטי

 

מבקר המועצה

 

חינוך


כפיפות משנה

מדור גנים

 

בי"ס תיכון מושבה

 

בי"ס תיכון ממ"ד

 

בתי ספר

נוער

ד"ר מרים פנויאן

 

עדי אהוד

 

 

מירב קסלר

 

ברכה דביר

 

 

עופר ליזמי

מנהלת אגף' חינוך

 


מנהלת מדור גנים

 

מנהלת בי"ס

 

מנהלת בי"ס

 

 

מנהל מדור נוער

עובדי החינוך, תקציבאית חינוך, ספרייה, משכ"ל, שפ"י, קידום נוער, צוותי הוראה ומנהלה בבתי ספר ומלווים בחינוך המיוחד, קב"סיות.

 

 

 

כל עובדי הגנים לרבות סייעות.

מורים ועובדי ביה"ס התיכון.

 

 

 

 

 

 

ריכוז הסעות בתי ספר

רווחה

ד"ר מירב תירם

מנהלת מח. רווחה

כל עובדי מחלקת הרווחה, תקציבאית רווחה, מועדוניות, מעונות יום גיל רך

 מערכות מידע  ארז קדוש  מנהל מערכות מידע  

משאבי אנוש

יעל סוקולר

מנהלת משאבי אנוש

משאבי אנוש

איכות סביבה

תפעול

טליה מבור

אדם וייצמן

מנהלת מחלקה

ס. מנהל מחלקה

ניהול ופיקוח על הגינון, הדברה, אנרגיה

תברואה, עובדי נקיון אשפה, גזם וחשמל.

מדרג מנהלים:

 1.  ראש מועצה.
 2.  מנהל סטטורי – מזכיר, גזבר, יועמ"ש, חינוך, מבקרת, מהנדס.
 3.  מנהל בכיר – משאבי אנוש, גביה, רווחה, פיקוח ורישוי עסקים, ביטחון, תפעול, איכות סביבה, מערכות מידע
 4. מנהל  -  ספריה, מוזיאון, ארכיון, תברואה, פינוי אשפה.
 5.  מנהל מדור - רכש, שפ"י, פניות הציבור, חשמל, גינון, מים, נוער, היסעים.
 6. תקציבאים, עובדים סוציאלים, הנה"ח, קב"ס.
 7. פקחים.
 8. עובדים שונים.

מדרג מזכירות:

 1. א' מנהלת לשכה, מזכירת מזכיר.
 2. א' מזכירת גזבר, יועץ משפטי, מבקר, מהנדס, חינוך
 3. א' מזכירת מנהל/ת אגף.
 4. א' מזכירת מנהל/ת מחלקה.