רשימת קיצורי מקלדת

אודות האגף

אודות האגף

המחלקה לאיכות הסביבה עוסקת בשמירה על הסביבה , משאבי הטבע , המערכת והמגוון הביולוגי ברחבי המושבה , למען הדור הזה ולמען הדורות הבאים.
 
המחלקה לאיכות הסביבה עוסקת בהפרדת פסולת לסוגיה , לרבות פסולת אורגנית תוך שאיפה מתמדת להורדת הפסולת המועברת להטמנה והגדלת הפסולת המועברת למיחזור . פועלת להטמעת רעיון גינון "בר קיימא" ואחראית על יישומו . אחראית על ניקיון המושבה . המחלקה מקדמת שימוש יעיל וחסכוני במשאבים טבעיים ופועלת לקידום בשימוש באנרגיות חלופיות .
 
מקדמת פרויקטים קהילתיים ועשייה סביבתית במוסדות החינוך וברשות וזאת בכדי להטמיע ולקדם את ערכי איכות הסביבה והקיימות בכל רבדי פעילות המועצה לרבות: פעילויות חינוכיות וקהילתיות. כמו כן, שוקדת המחלקה על גיוס משאבים מהמשרד להגנת הסביבה וזאת על מנת להוביל ולקדם את התהליכים הסביבתיים ולהישאר בחוד החנית של המהפכה הירוקה. המחלקה אחראית על קידום תהליכי בר- קיימא ועל פעילות וועדת איכות הסביבה.
 
המחלקה מטפלת בתלונות הציבור למניעת מפגעים סביבתיים ברחבי המושבה .
 
קראו עוד

צור קשר וטלפונים

טליה מבור מנהלת מחלקת איכות סביבה

משרד: 04-6297128
נייד: 053-3318045
talyam@zy1882.co.il

נעמי וינגרוד מחלקת גינון ונוף

נייד: 050-2349205
nomiw@zy1882.co.il
קראו עוד