פתיחת תפריט ניידים

גנים ונוף

כריתת/העתקת עצים

לנוחיותכם מצורף נוהל פרסום הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי זכרון יעקב וטופסי בקשה לכריתת עצים.

קראו עוד
גינון בר קיימא

גינון בר קיימא

גינון בר קיימא הינו גינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים . גינון תוך התחשבות מקסימלית לנוף , ובגורמי האקלים והקרקע . שימוש בצמחים המותאמים לאזור , שאחזקתם נמוכה , שתילת צמחיה מושכת ציפורים ופרפרים .
 
במועצה המקומית זכרון יעקב מקדמים גינון בר קיימא בשטחי הגינון הציבורי . במהלך השנים האחרונות צומצמו מספר השתילים העונתיים עד לכדי 5% בלבד מכלל הגינון . הוטמנו פקעות אשר מחליפות את מראה העונתיים ואשר נובטים ופורחים במקביל לעונות השנה ללא התערבות יד אדם .
 
נערכים מבצעי הצלת פקעות אשר מועתקות למוסדות חינוך ולשטחי הגינון הציבורי .