רשימת קיצורי מקלדת

גנים ונוף

כריתת/העתקת עצים

לנוחיותכם מצורף נוהל פרסום הודעה בכתב בדבר בקשה לכריתת עץ בתחומי זכרון יעקב וטופסי בקשה לכריתת עצים.

קראו עוד

גינון בר קיימא

גינון בר קיימא הינו גינון המתחשב בצורכי הדור הנוכחי מבלי לפגוע בצורכי הדורות הבאים . גינון תוך התחשבות מקסימלית לנוף , ובגורמי האקלים והקרקע . שימוש בצמחים המותאמים לאזור , שאחזקתם נמוכה , שתילת צמחיה מושכת ציפורים ופרפרים .
 
קראו עוד