רשימת קיצורי מקלדת

אוספים פרטיים, אוספי משפחות ותמונות

אוספים פרטיים ואוספי משפחות:

אוסף הרב עזריאלי –

הרב עזריאלי כיהן כרב המושבה מתחילת שנות ה-30 עד תחילת שנות ה- 90.
 
פעילות הרב הקיפה מגוון גדול של תחומים. אמנה כמה מהם:
הרב היה אחראי על כל ההיבטים ההלכתיים כולל שמירת מצוות ארץ ישראל בגידולים חקלאיים כמו איסור קטיף של פירות ערלה (פירות שלש השנים הראשונות של העץ) או פיקוח בשנת שמיטה וכד'. כתוצאה מכך נוצרו רשימות שמיות של מגדלים בכל ענפי חקלאות.
אנשים נהגו לבוא לרב לשאול בעצתו בכל דבר ועניין.
 
הרב ניהל התכתבות ענפה עם אישים ומוסדות בעניינים שונים ומגוונים.
הרב תיעד את כל פעילותו וכך נוצר אוסף של למעלה מששים שנות פעילות מאד אינטנסיביות בשנים חשובות ביותר בחיי המדינה והמושבה.
 

אוסף יעקב אבני –

יעקב אבני שימש כמנהל היקב שנים ארוכות.
האוסף כולל יומנים, חוברות מקצועיות, ספרים העוסקים בגידול גפנים, אוסף שקופיות, תיקי מסמכים ועוד.
 

אוסף יוסף מוזס-

יוסף מוזס, צלם שתיעד בתמונות את חיי המושבה ותושביה משנת 1936, מכיל עשרות אלפי תמונות. התמונות נסרקו בהתנדבות ע"י זוהר לויטנט, זוהו ובימים אלו אנו שוקדים על קליטתן בתוכנת הארכיון.
 

אוספי משפחות:

 
נמצאים בידינו אוספים של משפחות זכרוניות מסוף שנות השמונים של המאה ה-19.
 
הופקדו מסמכים, ספרי זכרונות , ספרי שירה, פנקסים, תמונות ועוד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תמונות:

באוסף התמונות תיעוד רב החל משנות התשעים של המאה ה- 19 ועד ימינו.
באוסף תמונות של אנשים, אירועים, מבנים, רחובות, פיתוח, נופים ובעצם כל דבר שעין המצלמה קלטה.