רשימת קיצורי מקלדת

וועד המושבה

פרוטוקולים 1902 – 1960-

הפרוטוקולים עד אמצע 1917 כתובים ביידיש וחלקם מתורגמים לעברית.
בפרוטוקולים מידע רב בכל תחומי החיים במושבה, רשימות שמיות כגון רשימות של בוחרים, נבחרים.
מכיוון שבעבר נהגו לרשום בפרוטוקולים כל פרט ולא רק סיכומי דברים כמו היום, ניתן למצוא ברישומים מידע רב לגבי דמויות שחיו ופעלו במקום.

 

מכתבים יוצאים מ- 1913-

אלה הם ספרים של עותקי המכתבים שנשלחו מועד המושבה לנמענים שונים.
לכל ספר כזה יש אינדקס וכל המכתבים ממוינים עפ"י שם הנמען וליד השם מצוין מס' העמוד בספר בו נמצא עותק המכתב.
רישום ואישור לידות מ- 1885-
עד 1920 רישומי הלידה נערכו על גבי פנקסים, מחברות ובהם צוין שם ההורים, מין הילוד ותאריך לידה, לעיתים גם שם הילוד.
מ- 1920 עד 1940 הרישום נעשה בספר לידות הכולל פרטים נוספים על ההורים כמו גיל, עדה, נתינות, מקום הלידה ושם המיילדת או הרופא. ישנם גם אישורי לידה.
 

רישום לנישואין מ- 1920-

ספר רישום הנישואין מלמד על שמות הזוג הצעיר, מעמדם המשפטי (רווק, בתולה, גרוש/ה, אלמן/ה, מולדת ונתינות, תאריך החתונה, שמות ההורים, שם מסדר הנישואין ושמות העדים.
 

רישום פטירות מ- 1920 עד 1948-

בספר זה הפרטים על הנפטר הם: שמו ושם הוריו, גילו, תאריך הפטירה, מעמדו המשפטי, ארץ הולדתו, עיסוקו, עדה, נתינות, סיבת המוות, שנות שהייתו בארץ, מיקום בבית הקברות ובהערות נהגו לציין פרטים נוספים.
ספר אחד נערך לפי רישום כרונולוגי וספר שני מוין עפ"י רשימה שמית א' - ב'.
 

רישום בתי אב של המייסדים-

לכל משפחת מייסדים הוקצה דף ובו רישום גיניאולוגי משפחתי.
בנוסף, יש רשימה שמית של צעירים שהגיעו לזכרון יעקב מהארץ ומחו"ל, צעירים שנענו לקריאת הברון ללמוד את עבודת האדמה ולהפוך לאיכרים.
כמו כן יש רשימת שמות של המשפחות שעלו מתימן ב- 1912.
כל הדפים הללו קובצו ואוגדו לספר אחד.
 

רישום קרקעות-

בתחילת שנות הארבעים נערכו ע"י מחלקת המדידות של ממשלת המנדט רישומי הקרקעות עפ"י הגושים והחלקות.
בכל רישום כזה רשימות שמיות של בעלי הקרקע ופרטים בכל הקשור לבעלויות.
 

ספרי הנהלת חשבונות מ- 1908-

בספרים רשימות חייבים וזכאים ומהות החוב.
 

תיקים בנושאים שונים-

התיקים עוסקים בכל ההיבטים של החיים ובכל הקשרים של התושב עם הרשות.
בריאות, שירותי דת, חקלאות, אירועים, סעד, היבט חשוב הוא נושא בוררויות. במושבה היה בית משפט עברי בפניו באו להישפט. כל תיק אוצר בתוכו שמות ורשימות שמיות.