רשימת קיצורי מקלדת
פתיחת תפריט ניידים

חירום בחינוך

נוהל קליטת אוכלוסייה בשעת חירום
 
פגיעה בעורף המדינה, באזורים צפופי אוכלוסייה עלולה להסב נפגעים רבים, לפגוע ברכוש ובמורל הלאומי.
 
בהחלטת ממשלה לנושא פינוי וקליטת אוכלוסייה בחירום, נקבע כי הרשות המקומית, תיערך בשעת חירום לקליטת אוכלוסייה חסרת קורת גג, שפונתה ע"י צה"ל או גורם מוסמך אחר. 
הרשות המקומית, ה אחראית לביצוע משימות קליטת המפונים והטיפול בחללים אזרחיים בתחום השיפוט שלך.
 
כל רשות מקומית נדרשת להיערך לקליטת 4% מכלל תושביה. כאשר, בתי ספר ברשות המקומית, ישמשו כמתקנים לקליטת האוכלוסייה המפונה.
 
מטרתו של מרכז הקליטה, לטפל באוכלוסייה המפונה ולספק לה מקום מגורים זמני, אפשרות לכלכלה ושירותי עזר שונים, שיאפשרו לקיים אורח חיים וחיי משפחה תקינים ככל האפשר, לתקופה ממושכת, עד להחזרתה לביתה או עד למציאת פתרון שיקומי חילופי הולם.
 
בתי הספר שישמשו מרכזי קליטה בחירום הינם:
 
תיכון המושבה
בי"ס החיטה
בי"ס החורש
 
 

מצגת תרחיש רעידת אדמה

 

מצגת הנגשת אות - רעידת אדמה